MUDr. Marie Štefanová

Vzdělání, výcvik:

1996 – 2001 Gestalt terapie a psychosyntéza, Praha
2002             Funkční specializace ze Systematické psychoterapie, ILF, Praha
2002 – 2004 Postgraduální kurz v gestalt terapii, Praha

Působiště:

Jsem lékařka v Centru preventivní medicíny AltheaPrague, soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby zaměřené na integrativní medicínu:
prevenci civilizačních nemocí, psychoterapii, psychosomatiku, zdravý životní styl, rehabilitaci, fyzioterapii, alternativní medicínu.
Ordinace: AltheaPrague, s. r. o., Krkonošská 5, 120 00 Praha 2

Odborné zaměření, zájmy:

Moje filozofie čerpá z integrativní medicíny.  Mým cílem jako lékařky proto není léčit příznaky, ale snažit se nalézt a odstranit příčinu nemoci, pokud je to možné.
Z pohledu gestalt terapie ale nehledáme příčinu a nebo vinu, ale hledáme souvislosti a vyslovujeme hypotézy, které si s klientem/klientkou ověřujeme v procesu terapie. To, co „bylo a bude“ si propojujeme z pozice „tady a teď“ prostřednictvím reálných životních zkušeností. Stavíme na uvědomování si hranice mezi „moje“ a „ne-moje“. Prozkoumáváme kreativním způsobem „životní nedodělky - uváznutí  ve slepé uličce (impass)“.
Při terapeutické práci postupně odkrýváme „ vyhýbací a vyčerpávající modely “ ve vztazích a jejich nezdravý smysl. Podporujeme spoluodpovědnost za dosažené změny.
Takže cílem terapie je objevovat skrytý potenciál člověka a dát možnost jeho naplnění smysluplným způsobem - k přispění k pocitu štěstí a duševní pohody, což jsou základní životní potřeby, které přesahují hranice států, kultur i náboženství.
Při své práci čerpám nejen ze zkušeností starých mistrů a svých životních učitelů, ale také ze zkušeností ze svého života a z různých kultur. Mimo toto se zajímám o nejnovější poznatky současné vědy, které mohou podpořit jakkoliv zdraví.

Publikační a tvůrčí činnost:

Několik článků v poloodborných časopisech, toto ale nepovažuji za relevantní publikační činnost. Věnuji se především osobní práci s klienty než klasické vědě a výzkumu.

Co byste doporučili ke čtení:

Pro začátek jako informace o gestalt terapii...
Integrovaná Gestalt terapie, Erving Polster a Miriam Polster, 2000
Lži na pohovce, Irvin David Yalom, 2008

Motto, myšlenka, citát:

„Změna přijde, když se zastavíš.“ Frans Meulmeester

Co byste chtěl posluchačům sdělit:

„V životě nejsou zkratky“.
Všichni máme možnost změny života a nikdy není pozdě.

Web:

altheaprague.cz

Kontakt:

tel. +420 725 762 937
e-mail: [javascript protected email]