Mgr. Jan Kulhánek

Něco o sobě:

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze, kde také žiji a pracuji většinu svého života. Jsem klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor. Jsem ženatý, otcem tří dcer.
Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze, během studia jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii VIAP. Následovala pětiletá příprava zakončená klinickou atestací a funkční specializací v psychoterapii. Své pracovní kompetence jsem dále rozšiřoval tříletým výcvikem v Biosyntéze ČIB a supervizním výcvikem pod ČIS.
Pracovní kariéru jsem začal jako socioterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, zde jsem během vysokoškolského studia pracoval také jako arteterapeut, posléze psycholog. Z Motola mi zůstal zájem o práci s dětmi a rodinnou terapii. Po atestaci jsem krátce působil jako psycholog v Centru zrakových vad, kde jsem začal pracovat s dospělými pacienty. Následovalo šest inspirativních let v DPS Ondřejov, kde dominovala dospělá klientela s těžkou duševní poruchou. V roce 2011 jsem odešel do privátní praxe a založil postupně centrum Psychoterapie Anděl s cílem poskytovat s kolegy psychoterapii a diagnostiku pro děti, dospělé i celé rodiny.

Vzdělání, výcvik:

Psychologické vzdělání:
1996 – 2002 FFUK Praha, jednooborová psychologie
2005 Klinická atestace 7.11.2005,
2006 Funkční specializace v oboru klinická psychologie 16.2.2006
Psychodynamický výcvik VIAP, kompletní psychoterapeutické vzdělání zakončeno v 2005
Supervizní výcvik ČIS absolvoval 1.11.2016, supervizor pro zdravotnictví a pomáhající profese, případová i týmová supervize.

Působiště:

1992 - 2002 Arteterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol
2002 - 2005 Psycholog na DPK FN Motol
2005 Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol
1992 - 2000 Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha
2006 - 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie)
2012 - dosud: Privátní zdravotnické zařízení PSYCHOTERAPIE ANDĚL Ostrovského 3, Praha 5

Odborné zaměření, zájmy:

Lektorská činnost, zejména výukové bloky na PVŠPS

Web:

www.kulhanek-psycholog.cz
www.psychoterapie-andel.cz