Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. 2024-25 Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 4 950 Kč i Cena za 1. rok (4 setkání)
Snížená cena 4 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D., Mgr. Pavel Pavlovský

Termín Termíny přednášek: 12.12.2024; 2. bude doplněn, 27.3 2025; 22.5 2025. - vždy 9.30-15.30
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Cena za 1. rok (4 setkání)

Pro koho je seminář určen

  • pro všechny, kteří chtějí dokončit úplný psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze
  • pro všechny, kteří si přejí rozšířit dosavadní úroveň svého vzdělání.

Popis semináře
Nezbytnou
součástí vašeho psychoterapeutického vzdělávání je teorie daseinsanalýzy. Teorie je potřebná k tomu, abyste mohli myslet a jednat ve své odborné praxi daseinsanalyticky, umožní vám pojmenovat a pochopit základní otázky, které jsou běžně formulovány v jiných psychoterapeutických systémech (v psychoanalýze, rogersovské, systemické psychoterapii, KBT atd.) a interpretovat je daseinsanalyticky. Jde nám o realizaci daseinsanalytické a nikoli pouze eklektické psychoterapie.

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář bude mít následující skladbu:
12 jednodenních setkání během 3 let (teorie daseinsanalýzy I. – III.), samostudium vybraných textů. Možnou doplňující součástí je i účast na semináři PhDr. Petra Kouby (PVŠPS, Zollikonské semináře) anebo na přednáškách Fenomenologické společnosti (UK). Celkový rozsah DA teorie bude v průběhu 3 let 150 hodin.

Co se na semináři dozvíte

Teorie daseinsanalýzy pro I. ročník – 2024/2025:

Témata v roce 2024/2025:                   
  1. Teoretické základy daseinsanalýzy I. / Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
  2. Daseinsanalýza v teorii a praxi I. / doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
  3. Kazuistiky I. / Mgr. Pavel Pavlovský.
  4. Daseinsanalytická psychoterapie I. / Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

Profily lektorů

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, V současnosti výcvikový daseinsanalytik, výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spoluzakladatel (s doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem) České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 1. komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.

Mgr. Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
Psychológ, psychoterapeut, vysokoškolský učiteľ na Pražskej vysokej škole psychosociálných štúdií, pracuje tiež na Psychosomatickej a psychoterapeutickej klinike ESET a spolupracuje s Univerzitou tretieho veku na UK v Bratislave. Štúdium psychológie absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Vyštudoval Pražskú psychoterapeutickú fakultu. Ukončil úplné psychoterapeutické vzdelanie v daseinsanalýze. Absolvoval  Supervízny daseinsanalytický výcvik, výcvik v Emotion focused therapy, kurz Klinickej hypnózy a dvojročný seminár Výkladu snov. V súčasnosti výcvikový daseinsanalytik a supervízor. Je členom Českej daseinsanalytickej spoločnosti a spoluorganizátorom Daseinsanalytických setkání.

Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
Odborná asistentka Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, vysokoškolská učitelka. Místopředsedkyně České daseinsanalytické společnosti. Terapeutka a spoluzakladatelka dětské daseinsanalytické psychoterapeutické skupiny zabývající se problematikou šikany na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset. Zakladatelka daseinsanalytických poradenských preventivních programů v prostředí ZŠ, zaměřených na prevenci a léčbu šikany. Členka Rakouské daseinsanalytické společnosti.


Zpět