Krize z pohledu logoterapie a existenciální analýzy Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., Mgr. Tereza Hartošová

Termín so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • pro studenty psychologie, sociální práce, medicíny a příbuzných oborů a pracující v těchto oborech
  • pro lidi, kteří se setkávají s lidmi v krizi
  • pro lidi, kteří se zajímají o téma krize a krizové intervence

Popis semináře

Seminář je zaměřený na klíčové oblasti a dovednosti krizové intervence v kontextu logoterapie a existenciální analýzy. Na semináři budeme teoreticky a prakticky procházet nejčastější témata krizové intervence a techniky práce s klientem v krizi. Krátce se budeme věnovat základním východiskům logoterapie a existenciální analýzy souvisejících s krizí. Praktická část je založená na přímém nácviku v rámci modelových situací. Cílem kurzu je získat základní dovednosti v práci s člověkem nacházejícím se v krizové životní situaci. Jedná se o úvodní seznámení s tématem krizové intervence, ne o kompletní kurz krizové intervence.

Co se na semináři dozvíte

  • co je to krize
  • co je to krizová intervence a její vymezení vůči psychoterapii
  • model krizově intervenční práce
  • techniky krizové intervence
  • základní dovednosti krizové intervence
  • východiska logoterapie a existenciální analýzy související s krizí

Profil lektora

Mgr. Tereza Hartošová
Absolvovala Fakultu humanitních studií UK. V r. 2008 ukončila výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Přednáší na katedře sociální práce UK a v Remediu lektoruje v rámci kurzu krizové intervence. Pracuje jako psychoterapeutka, supervizorka a lektorka, aktuálně v PN Bohnice a v soukromé psychoterapeutické praxi. Zaměřuje se na dospělou i adolescentní populaci. V průběhu celé praxe působí také v neziskových organizacích zaměřených především na práci s rodinou, dětmi a se seniory. Specializuje se na práci se skupinou.

Mgr. Katarína Loneková
Klinická psycholožka, vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě, posléze klinickou psychologii v doktorském studiu FF UK v Praze. V r. 2008 ukončila výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, v r. 2021 výcvik v Mindfulness Based Cognitive Therapy. Působí v ambulantní klinicko-psychologické a psychoterapeutické praxi. Do r. 2022 interně přednášela na Katedře psychologie FF UK, má zkušenosti z práce na psychoterapeutickém oddělení a krizové linky. Dlouhodobě lektoruje, mimo jiné v kurzu krizové intervence a psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.


Zpět