Seznam terapeutů pro individuální zkušenost

Psychodynamický výcvik - seznam terapeutů pro individuální zkušenost

(U tučně vyznačených jsou níže uvedeny informace, další informace budeme doplňovat)

Mgr. Martin Babík (Bratislava)
PhDr. Václav Buriánek
MUDr. Boris Čech (Nitra)
MUDr. Halina Čermáková
PhDr. Veronika Čermáková
PhDr. Dana Dobiášová (Hradec Králové)
PhDr. Hana Drábková

MUDr. Zuzana Foitová
MUDr. Hynek Forman
PhDr. Martin Hajný

PhDr. Olga Holeyšovská
MUDr. David Holub
MUDr. Dana Holubová
MUDr. Romana Hronová

Mgr. Radovan Hrubý
PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
MUDr. Dana Kárová

PhDr. Markéta Kavale
MUDr. Petr Klimpl (Brno)
Doc. PhDr. Jana Kocourková

MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Alexandra Kroupová
MUDr. Michal Kryl (Šternberk, Olomouc)
Mgr. Petra Krylová (Olomouc)
Mgr. Jan Kulhánek

MUDr. Robert Kulísek, Ph.D (Brno)
Mgr. Lucie Lucká
MUDr. Daniel Mago (Bratislava)

PhDr. Anna Nagajová (Bratislava)
MUDr. Helena Pavlová (Hradec Králové)
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
MUDr. Petra Pokorná (Praha, Jablonec nad Nisou)

MUDr. Juraj Rektor (Přerov)
Mgr. Ing. Alexandra Říhová
PhDr. Jan Šikl, PhD.
Mgr. Roman Telerovský
PhDr. Michael Václavík (Frýdlant nad Ostravicí)

PhDr. Luděk Vrba
Mgr. Pavel Zach
MUDr. Richard Zajíc
Mgr. Lenka Zajícová
Mgr. Marie Zemanová

 

MUDr. Halina Čermáková
Adresa:
Velké Přílepy, Hogerova 810, 252 64
               Praha 3, Přemyslovká 37
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 606 364 369
Web: www.psychoterapeut.info
Profesní charakteristika: tréninková psychoanalytická psychoterapeutka individuální sekce ČSPAP, členka redakční rady Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, delegátka EFPP (individuální sekce), soukromá lékařská praxe

PhDr. Veronika Čermáková
Adresa:
Muchova 7, Praha 6
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 720 423 380
Web: http://cspap.cz/cspap/clenove/
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka týmové i individuální práce. Jsem tréninkovou terapeutkou individuální sekce ČSPAP, supervizorkou Evropské asociace pro supervizi, mnoho let pracuji jako lektorka psychoterapeutických výcviků (VIAP, SUR) a příležitostně přednáším (ČSPAP, Pražská psychoterapeutická fakulta, Rafael institut...). Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Českého institutu pro supervizi (ČIS).

PhDr. Dana Dobiášová
Adresa: Ambulance klinické psychologie, Dana Dobiášová, Kavčí plácek 121, 500 01 Hradec Králové
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 731171454
Web: www.psy-dobiasova.cz
Profesní charakteristika: Věnuji se individuální a párové psychoterapii a supervizi (individuální, skupinové, týmové). Působím jako výcviková terapeutka a supervizorka ČSAP a lektorka psychoterapeutických výcviků (SUR, IPIPAPP, Remedium). Mám atestaci z klinické psychologie a zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem členkou odborné rady ČSAP, AKP, a Českého institutu pro supervizi. Po zkušenostech z psychiatrických zařízení a NZZ pro léčbu závislostí provozuji od r. 2004 soukromou praxi v Hradci Králové a v Praze.

PhDr. Hana Drábková
Adresa:
Psychoterapeutické středisko, Rašínovo nábřeží 38, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 777 326 100
Profesní charakteristika:

MUDr. Zuzana Foitová
Adresa:
Dejvické psychoterapeutické centrum, Na Vlčovce 2c, Praha 6
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 604 30 20 24 (pracovní)
Web: www.dpc.cz
Profesní charakteristika:  psychiatr, psychoterapeut, supervizor

MUDr. Hynek Forman
Adresa: Denní sanatorium pro léčbu neuróz Horní Palata, U Nesypky 28, 150 00 Praha 5 Smíchov
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 724 614 509
Web: www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/denni-sanatorium-horni-palata/
Profesní charakteristika: Psychiatr a psychoanalytik (Člen České psychoanalytické společnosti ČPS a International Psychoanalytical Association IPA). Primář DS Horní Palata, která je samostatným detašovaným pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

PhDr. Martin Hajný
Adresa:
Blanická 25, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 957 448
Web: martin.hajny.net
Profesní charakteristika:

MUDr. Dana Holubová
Adresa:

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 608 070 639
Profesní charakteristika: Psychiatrička, psychoanalytická psychoterapeutka individuální, skupinová, párová. Promoce 1998, atestace z psychiatrie I 2003, Funkční specializace v systematické psychoterapii pro zdravotnictví 2005, Specializovaná způsobilost v psychiatrii 2009. Výcvik v psychoanalytické psychoterapii v ČSPAP, kurzy práce s tělem v krizové intervenci, kurz telefonické krizové intervence.  Několikaletá zkušenost s prací se závislými na nealkoholových drogách, zkušenost se skupinovými programy v rámci hospitalizace, 7 let praxe v individuální psychoanalytické psychoterapii. Cizí jazyk: angličtina.

MUDr. Romana Hronová
Adresa:
pracoviště: Psychosomatická kllinika, Patočkova 3, Praha 6.
soukromá praxe: Thámova 24, Praha 8, Karlín
E-mail: [javascript protected email] preferuji mailový kontakt
Telefon: 605 280 343
Web: www.psychologickapomoc.cz
Profesní charakteristika: Jsem psychiatr s psychoterapeutickým zaměřením (integrativní psychodynamický přístup). Zabývám se individuální a skupinovou psychoterapií a supervizí. Pracovala jsem v PL Horní Beřkovice, PL Bohnice, PA, Psychoterapeutické středisko Břehová (10 let vedení denních stacionářů), tč. Psychosomatická klinika. 20 let práce externisty v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, zkušenost z Linky důvěry. Výcviky: SUR, lektorka ve 3 komunitách, kandidátka ČSPAP, absolventka ČIS, lektorka ILF, akreditovaná vedoucí Balintovských skupin.

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Adresa: Cetera, Senovážné náměstí 6, Praha 1
E-mail: jiri.jakubu@cetera.cz
Telefon: 777 282 534
Web: www.cetera.cz/page.php?id=5-phdr-jiri-jakubu-ph-d
Profesní charakteristika:

MUDr. Dana Kárová
Adresa:
Brandejsova 465, Praha 6
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 777 054 226
Profesní charakteristika: Psychiatr, psychoanalytický psychoterapeut, výcvikový a supervizní terapeut skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Pracovala jsem v Denním sanatoriu Horní Palata, RIAPSu, na Psychosomatické klinice a nyní v PS Břehová. Individuální, skupinová a párová psychoanalytická psychoterapie.

PhDr. Markéta Kavale
Adresa:
Na Bělidle 11, Praha 5, 150 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 721661467
Web: www.psychoterapie-kavale.cz
Profesní charakteristika: jsem psychoanalytický psychoterapeut, možnost terapie i francouzsky, mohu pracovat i on-line

MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Adresa:
Psychoterapeutická praxe, IBC Příkop 4, 602 00 Brno
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 836 428
Web: www.klimpl.com
Profesní charakteristika: Odborný lékař psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut. Tréninkový a supervizní terapeut ve výcvikových programech ČSPAP (individuální sekce, skupinová sekce) a BIP. Spolupracuje s IAPSA a SSPAP. Zaměření: psychoanalytická psychoterapie dospělých - individuální a skupinová, supervize, výuka.

Doc. PhDr.  Jana Kocourková
Bydliště:
Praha 7, Nad Královskou oborou, 170 00
Pracoviště: UK 2. lékařská fakulta, V úvalu 84, Praha 5, 150 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 603 431 701
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka, habilitace v oboru lékařská psychologie, tréninková psychoanalytička dle požadavků IPA. Výuka, tréninková analýza, supervize. Zaměření: psychoanalýza, psychoterapie, poruchy příjmu potravy.

MUDr. Marie Kopřivová
Pracoviště: Opatovická 13, Praha 1 - Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 737557152 
Profesní charakteristika: psychiatrička pro děti, dospívající a dospělé s příslušnými atestacemi, psychoanalytička (členka IPA - International Psychoanalytical Association), pychoanalytická psychoterapeutka (treninková a supervizní terapeutka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii - individuální a dětská sekce). 

MUDr. Alexandra Kroupová
Adresa:
Kunešova 2650/12, Praha 3, 13000
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 777126035
Web: www.kroupova-psychoterapie.cz
Profesní charakteristika: psychoterapeut (integrativní psychodynamický přístup), odborný psychiatr. Dlouholetá praxe v oblasti individuální, skupinové a párové psychoterapie, vedení psychoterapeutického výcviku ve skupinové psychoterapii.  Výcviky: SUR, individuální psychoanalytická psychoterapie, párová psychoanalytická psychoterapie. Od roku 2000 pracuji jako psychoterapeut a psychiatr na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET.

MUDr. Michal Kryl
Adresa:
Ježkova 255/8 Olomouc, 779 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 727 919 469
Web: www.terapie-krylovi.cz
Profesní charakteristika: Daseinsanalyticky pracující psychoterapeut, psychiatr, odborník na psychosomatickou medicínu.

Mgr. Petra Krylová
Adresa:
Ježkova 8, Olomouc- Svatý Kopeček 779 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 605 488 633
Web: www.PsychologieKrylova.cz, doposud není funkční

Mgr. Jan Kulhánek
Adresa: PSYCHOTERAPIE ANDĚL, Ženské domovy, Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov
Kontakt: [javascript protected email]
Web: www.kulhanek-psycholog.cz, www.psychoterapie-andel.cz
Profesní zaměření: Psychoterapeut (dětská a dorostová klientela, párová a rodinná terapie, psychoterapie poruch příjmu potravy, terapie psychóz), supervizor ČIS

Mgr. Lucie Lucká
Adresa:
Kafkova 3  Praha 6, blízko konečné metra A Dejvická
Telefon: 728 837 868
Profesní charakteristika: v současné době působí v soukromé praxi. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem a supervizorem individuální a párové/rodinné sekce ČSPAP. Nabízím individuální zkušenost psychoanalyticky orientovanou plus supervizi individuálních a párových případů

MUDr. Daniel Mago
Adresa: 
Poliklinika Šustekova, Šustekova 2, 85104 Bratislava- Petržalka
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 944 190 674
Web: www.psychoterapia-mago.sk
Profesní charakteristika: ambulantný psychiater, psychoterapeut - psychodynamická psychoterapia

PhDr. Anna Nagajová
Adresa:
Hraničná 20/a, 821 05 Bratislava
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +421 949 227 905
Web: www.sspap.sk
Profesní charakteristika: klinická psychologička, individuálna a skupinová psychoanalytická psychoterapeutka

MUDr. Helena Pavlová
Adresa:
Velké náměstí 164/4, 500 03, Hradec Králové
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 495 512 921, 777 231 207
Profesní charakteristika: Absolventka LF UK v Hradci Králové, atestace I. st. v psychiatrii v r.1988, atestace II. st. v psychiatrii 1997. Funkční specializace v systematické psychoterapii 1997, absolventka sebezkušenostního výcviku v psychoterapii SUR, absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty, individuální cvičná psychoanalytická terapie u doc. MUDr. Václava Mikoty, CSc., účast na skupinových supervizích u doc. MUDr. Václava Mikoty, CSc., individuální supervize u MUDr. Kamila Černého.
Pracovala jsem na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, pak jako ambulantní psychiatr, od r. 1994 dosud privátní psychoterapeutická praxe. Zabývám se individuální psychoanalytickou psychoterapií, individuální a skupinovou supervizí.

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
Adresa:
Psychologické a psychoanalytické konzultace, Špalíček, Zelný trh 332/12, 602 00 Brno
E-mail: [javascript protected email], [javascript protected email], kontakt nejlépe e-mailem
Telefon: +420 608 709 862
Web: www.miroslavpetrzela.czwww.spalicek.cz/cs/miroslav-petrzela
Profesní charakteristika: klinický a forenzní psycholog, psychoterapeut. Absolvoval výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (SUR) a katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). Kandidát Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti. Docent ČSKIP, poskytuje individuální sebezkušenost, individuální supervizi a supervizi v malé skupině. Tréninkový terapeut a supervizor v programu BIP, spolupracuje s IAPSA. Publikuje v odborných a populárních časopisech. Přeložil Rorschacha (Exner) a část Psychologie (Atkinson). Pracuje s dospělými, dětmi a dospívajícími v soukromé praxi v Brně. Zaměřuje se především na pacienty s poruchami osobnosti, perverzemi, psychózami a poruchami autistického spektra. 
Poskytuje individuální sebezkušenost, individuální supervizi a supervizi v malé skupině.

MUDr. Petra Pokorná
Adresa: Psychosomatická klinika, Patockova 3, Praha 6
Sokoli 1595/4, Jablonec nad Nisou
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 725 964 758
Profesní charakteristika: Pracuji s pacienty formou individuální, párove a skupinové psychoanalytické psychoterapie.

MUDr. Juraj Rektor
Adresa:
Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 736750309
Web: www.psyche.cz
Profesní charakteristika: psychiatr-psychoterapeut. Původní výcviky v SUR a indiv. psychoanalýze, nyní trenér a supervizor v gestalt-psychoterapii v rámci Institutu Dialog ČR a GATLA US.

Mgr. Ing. Alexandra Říhová
Adresa: Satalické terapeutické centrum s.r.o., Stratovská 107/5, Praha 9 – Satalice
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 728 077 425
Web: www.terapie-satalice
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka EAS, výcviky:  Krátkodobá psychoanalytická psychoterapia,  Katatímne-imaginatívne prežívanie, Supervízia, Psychoanalytická párová terapia, OPD-diagnostika. Od 2003 v súkromnej praxi.

PhDr. Jan Šikl, Ph. D.
Adresa:
Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 222 722 839, 604 747 889
Profesní charakteristika: speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut, psychoanalytik, supervizor ČIS. Výcviky: psychoanalytický výcvik, SUR, jungiánská analytická psychoterapie, psychodrama, balintovský výcvik, mezinárodní výcvik v léčbě drogových závislostí, výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí. Pracuje v soukromé praxi na Žižkově.

Mgr. Roman Telerovský
Adresa:
Soukromá psychoanalytická praxe, Karlovo náměstí 559/28, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 737 366 293
Web: www.telerovsky.cz
Profesní charakteristika: Klinický psycholog a psychoanalytik, člen České psychoanalytické společnosti a International Psychoanalytical Association. Pracuje v privátní praxi v Praze. Má dvacetiletou terapeutickou zkušenost, řadu let působil jako vedoucí klinický psycholog Denního sanatoria Horní Palata při VFN a 1. LF UK v Praze, fungoval rovněž jako výcvikový psychoterapeut a supervizor Institutu aplikované psychoanalýzy a přednášel externě v Psychologickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti přednáší o psychoanalýze externě na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v Institutu klinické psychologie a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Vydal knihy Skutečnost imaginace (2015) a Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii (s D. Holubem, 2013). Je spolueditorem sborníku psychoanalytických prací Strach z cizího (s M. Mahlerem, 2016).

PhDr. Michael Václavík
Adresa
: Psychoterapeutická praxe, Pržno 201, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: +420 739 922 815
Web: www.michaelvaclavik.cz
Profesní charakteristika: Klinický psycholog, psychodynamicky orientovaný psychoterapeut se specifickým zaměřením na Transference Focused Psychotherapy.  Absolvent psychoterapeutických výcviků SUR, KIP a BIP. Lektor, individuální a skupinový trenér a supervizor v Brněnském institutu psychoterapie. 

PhDr. Luděk Vrba
Adresa:
Vratislavova 2, Praha 2
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 224 919 906
Profesní charakteristika: Psychoanalytik, psychoanalytický psychoterapeut, skupinový analytik. Vzděláním klinický psycholog.  Výcvik v psychoanalýze (člen České psychoanalytické společnosti – ČPS -  od 2000),  ve skupinové psychoterapii (SUR 1986), skupinové analýze (IGA Copenhagen 2001). Supervizní a tréninkový psychoanalytický psychoterapeut v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP -  (v individuální a skupinové sekci), výcvikový skupinový analytik (v Institutu skupinové analýzy Praha – IGA Praha). Lektorská aktivita v ČPS, ČSPAP, IGA Praha, IAPsA (Institut aplikované psychoanalýzy). Nyní v soukromé praxi.

Mgr. Lenka Zajícová
Adresa:
Krčská 59/1079, Praha 4, 140 00
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 604 591 671
Web: www.zajicova-psychologie.cz
Profesní charakteristika: Klinická psycholožka se zaměřením na psychoanalytickou psychoterapii, supervizorka týmové i individuální práce. Mám atestaci z klinické psychologie, zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Jsem členkou AKP, ČSPAP. Výcvik ve skupinové psychoterapii VIAP, psychodynamicky orientovaný, individuální část výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Ve své soukromé praxi se zaměřuji na psychoterapii dospělých se zaměřením na neurotické obtíže, poruchy osobnosti a poruchy příjmu potravy. Akreditace pro obor specializačního vzdělávání Psycholog ve zdravotnictví – klinická psychologie.

Mgr. Marie Zemanová
Adresa:
Cetera, Senovážné náměstí 6, Praha 1
E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 602 267 583
Web: www.cetera.cz/page.php?id=6-mgr-marie-zemanova
Profesní charakteristika: registrovaný klinický psycholog, psychoanalytický terapeut s dlouholetou zkušeností v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými, supervizor ČIS.