MUDr. Zuzana Foitová

Něco o sobě:

Jsem psychiatr, psychoterapeut a supervizor. Působím v ambulantní sféře v nestátních zdravotnických zařízeních a v soukromé praxi. Dlouhodobě spolupracuji s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví jako odborný konzultant rozmanitých projektů, vč.mezinárodních, zaměřených na transformaci a rozvoj systému péče o duševní zdraví v ČR.

Vzdělání, výcvik:

Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1985
Atestace z psychiatrie 1988
Výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii 1990
Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP (dosud)
Funkční specializace v psychoterapii, 1998
Výcvik v integrativní supervizi, Julie Hewson (Český institut pro supervizi a Iron Mill Institute, GB) 2003
Další krátkodobé kurzy
Zahraniční stáže v Holandsku, Velké Británii a Norsku

Působiště:

Psychoterapie Fokus Praha, psychiatr a psychoterapeut
Dejvické psychoterapeutické centrum, Praha 6, psychiatr a psychoterapeut
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha, odborný konzultant
Soukromá praxe – psychoterapie a supervize

Odborné zaměření, zájmy:

Dlouho jsem se věnovala převážně komplexní péči o lidi s vážným duševním onemocněním v Denním sanatoriu Fokus Praha, v současnosti se zaměřuji více na lidi s obtížemi z okruhu neurotických poruch. V psychiatrické péči považuji za zásadní věnovat pacientům dostatek času, který je potřebný k tzv. sdílenému rozhodování (tzv. shared decision making). Takový přístup je založen na důkladné diskusi lékaře a pacienta o jeho obtížích, na zjišťování pacientových preferencí v léčbě, na důkladné edukaci pacienta o lécích vč.možných vedlejších účinků, o dalších léčebných možnostech, o doporučených úpravách životního stylu atd.
Ve svém psychoterapeutickém přístupu se cítím nejvíce zakotvena v individuální psychoanalytické psychoterapii, pracuji převážně dlouhodobě.
Poskytuji rovněž supervizi kolegům psychoterapeutům a jednotlivcům i týmům ve zdravotní a sociální oblasti.
V posledních letech mě odborně nejvíce zajímá téma zotavení z duševních poruch a zapojování peer konzultantů do multidisciplinárních týmů v péči o duševní zdraví.

Publikační a tvůrčí činnost:

  • Edukační a destigmatizační projekt pro střední školy Blázníš? No a! (zavádění v ČR, supervize)
  • Internetová poradna Stopstigma (spoluúčast na tvorbě koncepce a metodiky, supervize) http://www.cmhcd.cz/stopstigma/uvod/

Publikace

  • Pěč 0., Probstová V., eds.: Psychózy, psychoterapie, komunitní péče. Triton, Praha 2009. Autorka kapitoly.
  • Foitová Z., Lorenc J.: Možnosti krizové intervence pro lidi s psychózou. Psychiatrie pro praxi, 2009, No 1 a 2.
  • Umíme se domluvit – potřeby osob s duševním onemocněním na úřadech. Brožura CRPDZ Praha, 2010
  • Další informační a popularizační brožury o duševních poruchách pro pacienty, jejich příbuzné a veřejnost
  • Manuál Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví. CRPDZ Praha, 2014

Co byste doporučili ke čtení:

Jiné:

  • Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla
  • Janusz Korczak: Jak milovat dítě
  • Peter Wohlleben: Tajný život stromů

Motto, myšlenka, citát:

Lékař je odborník na nemoc, pacient je odborník na svůj život. Michael Bálint

Web:

http://www.dpc.cz/onas
www.cmhcd.cz

Kontakt:

[javascript protected email]

foitova-zuzana.jpg

Přednáška:

Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I. - III.