Kolokvium 2023

Vážení a milí,
dovoluji si Vás pozvat na naše 42. kolokvium. Letošní název je:

 

Lidská práva a psychoterapie

 

Vážení a milí kolegové a přátelé.
Charta lidských práv byla v sedmdesátých létech diskutována především v undergroundu. Od roku 1977 se stala již neodmyslitelnou součástí bytových seminářů a vlivem antipsychiatrie se objevila také mezi psychoterapeuty. Význam lidských práv v psychoterapii jsme diskutovali v soukromí a pouze akademicky. Jak s právy v psychoterapii zacházet a jak jimi chránit pacienty a klienty bylo ještě v nedohlednu. Mezi prvními, kdo se na lidská práva v psychoterapii odvolává přímo a prakticky se o ně opírá byl G. Smith. Člověk je práv nejčastěji zbavován politickými, stavovskými, institucionálními manipulacemi, které umožňuje neznalost práv a absence způsobů, jak svá práva prosazovat a hájit. Poukazuje na běžné předsudky, které práva znevažují a jejich neznalost manipulativně využívají. Vytvořil rovněž metody, jak nebezpečné manipulace zdolat a přitom zamezit konfliktům, které ve sporech o prosazení práv nastávají.
Připomínám také antipsychiatrii, existencialismus a Patočkovy fenomenologicko-společenské texty jako příklady vybízející k diskusi, které inspirují a vybízejí k následování. Na kolokviu je příležitost k debatě o významu i porušování lidských práv i k návrhům, jak práva a svobody chránit, uplatnit, rozvíjet a nacházet nové způsoby, které by v psychoterapii obranu lidských práv prováděly otevřeně a cíleně.
Zveme Vás proto srdečně i na letošní kolokvium, které se bude konat opět na „Pražské vysoké škole psychosociálních studií“ v Milánské ulici v Petrovicích. Servírujeme tradiční vídeňské párky, koláče a kávu či čaj. Pokud se chcete pochlubit vašimi pekařskými a cukrářskými produkty nebo máte přebytky ovoce a přinesete je ostatním, bude to více než skvělé! Děkujeme! Budete nepochybně odměněni vděkem a uznáním.
V případě zájmu uveřejníme Vaše příspěvky na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 20 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

 

Za přípravný výbor KOLOKVIA Vás zvou a také uvítají
doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. a dámy z PVŠPS

 

Nakonec důležité informace:

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
Datum a časy: pátek 9. 6. 2023, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz (studijní oddělení, paní Hana Králová).

 

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku v PDF.

 

Příspěvky: