tavel.jpeg

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7072-001X

Studijní program: 

Psychologie 

Vyučované předměty: 

Psychologie v praktických aplikacích, Interpersonální komunikace v psychologické praxi, Psychosociální výcvik, Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: Závěr života, Dějiny psychologie  

Kontakt: 

peter.tavel@gmail.com 

Konzultace: 

časy dle předchozí domluvy, PVŠPS Hekrova 805

Stručné CV

Člen akademické rady, profesor a vedoucí komunitně-skupinových výcviků na PVŠPS v Praze, děkan CMTF UP v Olomouci, profesor v oboru klinická psychologie na Katedře křesťanské výchovy CMTF a na Katedře psychologie FF UP v Olomouci,, zástupce editora časopisu Paidagogos a externí člen poradní rady časopisu Ostium, člen SKP, SPS a SLS, psychologický supervizor pro Mobile Hospiz Niederösterreich (Caritas) Region Hollabrunn, psychologický poradce pro Centrum poradenské služby na CMTF UP v Olomouci, vedoucí Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci, senior researcher Univerzitního centra excelence Centrum pro výzkum společenských aspektů zdraví na UPJŠ v Olomouci a v Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen (NL), poradce pro Tiskové středisko České biskupské konference, hlavní řešitel DIPEx metodologie v ČR, člen řešitelského týmu HBSC Study v ČR.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020