konopikova.jpg

Mgr. Michaela Konopíková, Ph.D.

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět: 

Sociální a kulturní antropologie

Kontakt: 

e-mail: michaela.konopikova@gmail.com 

Konzultace:

Čt a Pá po předchozí domluvě, PVŠPS Hekrova nebo Milánská

Stručné CV

Přednášející na PVŠPS, vědecká pracovnice na Katedře sociologie, andragogiky a antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončila roku 2015 na Katedře etnologie obhájením dizertační práce Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku.
Absolvovala stáže jako hostující vědec na the New School of Social Research v New Yorku a na University of Otago na Novém Zélandu. V letech 2016 a 2017 působila jako projektová manažerka v organizaci UNESCO v Tanzánii. V současnosti se kromě vědecko-výzkumných aktivit angažuje v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání.
Mezi oblasti výzkumného zájmu řadí teorie identity, etnicity, migraci, globalizaci, antropologii turismu, vývoj antropologického myšlení. Specializuje se na region východní a severní Afriky a Brazílie.

Publikační výstupy:

Konopíková M., Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku (dizertačnípráce). Praha: Karolinum, 2018.
Konopíková M., Anthropologist and her blue notebook. In: Conditions of Fieldwork, Praha:
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, 2016.
Konopíková M., Soukup M., Antropologie průmyslu a obchodu, In: Integrální antropologie (Martina Cichá et al.), Praha: Triton, 2014.
Anthropology of Tourism: From Morocco to Papua New Guinea, (Konopíková M., Soukup M.), In: Anthropologia Integra (1/2014/1).
Konopíková, M. Identita versus současnost v pohoří Atlas, In: Conference Proceedings“Minority v subsystéme kultúry“, Kulturologická spoločnosť v spolupráci s katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Equilibria: 2014.
Konopíková, M. Cows wrapped in skins: Eid al-Adha in the Moroccan mountains, In:Culturologia 1/2013.
Konopíková M., Soukup M., Paradoxes of Contemporary Anthropology, In: Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 4, No 10, October 2013, s. 547-465.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020