woman.jpg

Mgr. Zuzana Janotková

Studijní programy:

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Úvod do vedení rozhovoru I.II, Základy psychoterapie; Práce s komunitou; Supervidovaná odborná praxe; vedení odborných seminářů z praxe a supervize studentských praxí, teorie PCA. 

Kontakt:

e-mail: psychoterapie22@seznam.cz 

Konzultace:

převážně út., čt. (časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova

Stručné CV

Vysokoškolská pedagožka, certifikovaná psychoterapeutka, lektorka psychosociálních dovedností, AT poradkyně, odborná poradkyně pro pomáhající profese převážně OSPOD. Absolventka Pedagogické fakulty  - katedra sociální pedagogiky: speciální a soc. pedagogika emocionálně a sociálně narušených – etopedie - Univerzita Komenského Bratislava Univerzita Karlova v Praze - katedra psychologie - doktorské studium psychologie Ph.D. Komplexní vzdělání v psychoterapii PCA - Institutem PCA Ister Bratislava a Slovenská psychoterapeutická společnost – akreditovaný psychoterapeutický výcvik PCA, certifikace pro pracovní činnost v psychoterapii. Další vzdělávání v oboru.

Členka České asociace pro psychoterapii ČAP, Slovenské psychoterapeutické společnosti. Psychoterapeutka pro cvičnou psychoterapii PCA pro frekventanty výcviku – PCA institut Praha.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020