woman.jpg

Mgr. Zuzana Janotková

Studijní programy:

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Úvod do vedení rozhovoru I.II, Základy psychoterapie; Práce s komunitou; Supervidovaná odborná praxe; vedení odborných seminářů z praxe a supervize studentských praxí, teorie PCA. 

Kontakt:

e-mail: psychoterapie22@seznam.cz 

Konzultace:

převážně út., čt. (časy dle předchozí domluvy), PVŠPS Hekrova

Stručné CV

Vysokoškolská pedagožka, certifikovaná psychoterapeutka, lektorka psychosociálních dovedností, AT poradkyně, odborná poradkyně pro pomáhající profese převážně OSPOD. Absolventka Pedagogické fakulty  - katedra sociální pedagogiky: speciální a soc. pedagogika emocionálně a sociálně narušených – etopedie - Univerzita Komenského Bratislava Univerzita Karlova v Praze - katedra psychologie - doktorské studium psychologie Ph.D. Komplexní vzdělání v psychoterapii PCA - Institutem PCA Ister Bratislava a Slovenská psychoterapeutická společnost – akreditovaný psychoterapeutický výcvik PCA, certifikace pro pracovní činnost v psychoterapii. Další vzdělávání v oboru.

Členka České asociace pro psychoterapii ČAP, Slovenské psychoterapeutické společnosti. Psychoterapeutka pro cvičnou psychoterapii PCA pro frekventanty výcviku – PCA institut Praha.

 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020