cerna.png

PaedDr. Jana Černá

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty: 

Úvod do pedagogiky, Seminář k cizím jazykům

Kontakt: 

info@pvsps.cz

Konzultace:

dle individuální domluvy se studenty

Stručné CV

Externí lektorka. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 30 let pedagogické praxe ve studijních předmětech Anglický jazyk, Ruský jazyk a Pedagogika. V rámci studia na Pedagogické fakultě UK v Praze semestrální studijní stáž na Státním institutu ruského jazyka a literatury A. S. Puškina v Moskvě. Interní aspirantura v oboru Pedagogické psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze v letech 1986-1989. Účast na metodických kurzech ve Velké Británii absolvovaných v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v letech 1999, 2004, 2008 a 2011. Trvalý pracovní poměr na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze. Koordinátorka projektů Mobility v rámci Programu celoživotního učení Erasmus+.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.

1. 10. 2023
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2024/25.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020