Publications

Publications in journals indexed in the Web of Science Core Collection or Scopus

2020

Bahník, Š., Efendic, E., & Vranka, M. A. (2020). Sacrificing oneself or another: The difference between prescriptive and normative judgments in moral evaluation. Psychological Reports, 003329411989606. https://doi.org/10.1177/0033294119896061

Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck Depression Inventory, second edition, Czech version: Demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1–9. https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1775854

Dubovská, E. (2020). Klient: Často opomíjený účinný faktor psychoterapie / The client: Often neglected helpful factor in psychotherapy. Psychoterapie, 14(1), 6–16.

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of psychotherapy during the COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811

Kajanová, A., Ondrášek, S., Hric, M., & Fiedler, J. (2020). Chronic Traumatic Encephalopathy. Zdravotnícke listy, 8(4), 61–66. https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_12_Kajanova.pdf

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 1–10. https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1751541

Trnka, R., Kuška, M., & Čábelková, I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/10.31577/sp.2020.02.798

Trnka, R., & Smelik, V. (2020). Elimination of bias in introspection: Methodological advances, refinements, and recommendations. New Ideas in Psychology, 56, 100753. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100753

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549. https://doi.org/10.1037/tra0000675 

2019

Bahník, Š., Vranka, M. A., & Trefná, K. (2019). What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms’ characteristics and interindividual differences. Death Studies, 1–12. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1626945

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M., & Bezdicek, O. (2019). Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 28(5), e12761 . https://doi.org/10.1111/jsr.12761

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech version of the Therapeutic Factors Inventory – Short form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1584527

Hnilica, K. (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577–590.

Maliňáková, K., Černá, A., Fürstová, J., Čermák, I., Trnka, R., & Tavel, P. (2019). Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES). Československá Psychologie, 63(2), 177–192.

Malinakova, K., Trnka, R., Bartuskova, L., Glogar, P., Kascakova, N., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2019). Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2947. https://doi.org/10.3390/ijerph16162947

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1577205

Trnka, R., Kuška, M., Tavel, P., & Kuběna, A. A. (2019). Social work leaders’ authenticity positively influences their dispositions toward ethical decision-making [Autenticita pracovníků managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování]. European Journal of Social Work, 1–17. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1608513

2018

Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2018). Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-0012-7

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Havlík, F., & Bezdíček, O. (2018). Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí verze. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 193–198.

Hnilica, K., & Bartušková, V. (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297–315.

Popelíková, A., Bahník, Š., Lobellová, V., Svoboda, J., & Stuchlík, A. (2018). Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat. Psychopharmacology, 235(7), 2013–2025. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4899-3

Trnka, R., Hašto, J., Cabelkova, I., Kuska, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson’s disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. NeuroEndocrinology Letters, 39(2), 105–110. Researchgate link

Trnka, R., Kuška, M., Balcar, K., & Tavel, P. (2018). Understanding death, suicide and self-injury among adherents of the emo youth subculture: A qualitative study. Death Studies, 42(6), 337–345. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1340066

Trnka, R., Poláčková Šolcová, I., & Tavel, P. (2018). Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework. New Ideas in Psychology, 51, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.05.001

Publications until 2017 here