Publications

Publications in journals indexed in the Web of Science Core Collection, Scopus * or ERIH-Plus +

2021

Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2021). Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology, 40, 822–830. (Online September 2018) https://doi.org/10.1007/s12144-018-0012-7

Bahník, Š., Vranka, M. A., & Trefná, K. (2021). What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms’ characteristics and interindividual differences. Death Studies, 45(3), 226–237. (Online June 2019) https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1626945

Bahník, Š., Efendic, E., & Vranka, M. A. (2021). Sacrificing oneself or another: The difference between prescriptive and normative judgments in moral evaluation. Psychological Reports, 124(1), 108-130. (Online June 2020) https://doi.org/10.1177/0033294119896061

Kliegr, T., Bahník, Š., & Fürnkranz, J. (2021). A review of possible effects of cognitive biases on interpretation of rule-based machine learning models. Artificial Intelligence, 295, 103458. https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103458

Nikolai, T., Sulc, Z., Balcar, K., Kuška, M., Plzakova, V., Slavickova, T., & Trnka, R. (2021). Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson’s disease: A preliminary study. Applied Neuropsychology: Adult, 1–8. https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1891901

Trnka, R. (2021). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 31(1), 130-137. (Online first November 2020) https://doi.org/10.1177/0959354320973757  

Trnka, R., Mana, J., & Kuška, M. (2021). Age-related differences in valence and arousal of emotion concepts. Ageing and Society. https://doi.org/10.1017/S0144686X20001865

2020

Tierney, W., Hardy, J. H., Ebersole, C. R., Leavitt, K., Viganola, D., Clemente, E. G., Gordon, M., Dreber, A., Johannesson, M., Pfeiffer, T., Hiring Decisions Forecastin Collaboration, & Uhlmann, E. L. (2020). Creative destruction in science. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 161, 291–309. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.07.002

Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck Depression Inventory, second edition, Czech version: Demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 24(4), 371-379. https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1775854

* Dubovská, E. (2020). Klient: Často opomíjený účinný faktor psychoterapie / The client: Often neglected helpful factor in psychotherapy. Psychoterapie, 14(1), 6–16.

+ Dubovská, E., & Chrz, V. (2020). Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: Narativní charakteristiky úspěšné změny. E-psychologie, 14(2), 52–64. https://doi.org/10.29364/epsy.372

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of psychotherapy during the COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811

* Kajanová, A., Ondrášek, S., Hric, M., & Fiedler, J. (2020). Chronic Traumatic Encephalopathy. Zdravotnícke listy, 8(4), 61–66. https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_12_Kajanova.pdf 

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 32(2), 151-160 . https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1751541

+ Laca, S., Šeflová, L., & Tůma, J. (2020). Poskytování sociálních služeb seniorům. Logos Polytechnikos, 11(2), 27–39.

Malinakova, K., Furstova, J., Kalman, M., & Trnka, R. (2020). A Psychometric Evaluation of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES) on a Representative Adolescent Sample: A Low Differentiation between Guilt and Shame. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 8901. https://doi.org/10.3390/ijerph17238901

Nikolai, T., Kuška, M., & Trnka, R. (2020). Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 64(5), 564–577.

Trnka, R., Kuška, M., & Čábelková, I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/10.31577/sp.2020.02.798

Trnka, R., Kuška, M., Tavel, P., & Kuběna, A. A. (2020). Social work leaders’ authenticity positively influences their dispositions toward ethical decision-makingAutenticita pracovníků managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování. European Journal of Social Work, 23(5), 809–825. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1608513

Trnka, R., & Smelik, V. (2020). Elimination of bias in introspection: Methodological advances, refinements, and recommendations. New Ideas in Psychology, 56, 100753. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100753

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549. https://doi.org/10.1037/tra0000675  

+ Tůma, J., Pátý, J., Nová, M., & Laca, S. (2020). Informovanost o nových náboženských hnutích a sociálně poradenská činnost u středoškolských studentů. Logos Polytechnikos, 11(2), 55–64.

2019

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M., & Bezdicek, O. (2019). Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 28(5), e12761 . https://doi.org/10.1111/jsr.12761

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech version of the Therapeutic Factors Inventory – Short form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1584527

Hnilica, K. (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577–590.

Maliňáková, K., Černá, A., Fürstová, J., Čermák, I., Trnka, R., & Tavel, P. (2019). Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES). Československá Psychologie, 63(2), 177–192.

Malinakova, K., Trnka, R., Bartuskova, L., Glogar, P., Kascakova, N., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2019). Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2947. https://doi.org/10.3390/ijerph16162947

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1577205

2018

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Havlík, F., & Bezdíček, O. (2018). Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí verze. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 193–198.

Hnilica, K., & Bartušková, V. (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297–315.

Popelíková, A., Bahník, Š., Lobellová, V., Svoboda, J., & Stuchlík, A. (2018). Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat. Psychopharmacology, 235(7), 2013–2025. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4899-3

Trnka, R., Hašto, J., Cabelkova, I., Kuska, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson’s disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. NeuroEndocrinology Letters, 39(2), 105–110. Researchgate link

Trnka, R., Kuška, M., Balcar, K., & Tavel, P. (2018). Understanding death, suicide and self-injury among adherents of the emo youth subculture: A qualitative study. Death Studies, 42(6), 337–345. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1340066

Trnka, R., Poláčková Šolcová, I., & Tavel, P. (2018). Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework. New Ideas in Psychology, 51, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.05.001

 

Publications until 2017 here