Grants and research projects

 
TITLE FUNDING AGENCY PERIOD TEAM

Cognitive SuperAging in Physically Active Women

Acronym: COSACTIW

22-24846S

Czech Science Foundation 2022-2024 Hana Georgi
Klára Daďová
Jiří Lukavský
Josef Mana
Melisa Schneiderová
Zuzana Tichá
Radek Trnka
Iveta Vojtěchová

Emotional creativity and cognitive decline in the elderly

18-26094S

Czech Science Foundation

2018-2020

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Mgr. Josef Mana
Tereza Slavíčková

Curative factors and effectiveness of group
psychotherapy in Czech Republic

14-35577S

Czech Science Foundation 2014 - 2016

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jakub Zlámaný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská

DIPEx Methodology in Active Ageing

(PCPS - co-investigator; principal investigator CMTF ÚPOL)

2013TD020339

Technology Agency of the Czech Republic 2014 - 2015 PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Coping strategies and emotional meaning space

406/09/0294

Czech Science Foundation

2009 - 2011

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Children and their Global Home: Emo Kids
Youth Subculture as an Example of Interiorization,
Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate
Interests by Adolescents

7F09122
Contract Nr. 3099/2010-32

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

2009 - 2010

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Children and their Global Home. Formation of the
EEA FM Project Idea for A Grant Application

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 2008

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Projekt „Systematizace procesu studentského
hodnocení kvality Vysokých škol v České republice“

MŠMT, VÚT Brno, ACSA.

2005 - 2007

 

Projekt Péče o lidi sduální diagnózou

Finanční podpora z grantu JPD
pro Cíl 3 regionu
NÚTS 2 Hl. města Prahy
CZ 04.3.07/2.3.01.1/0028

2007

 

Projekt Stanice prvního kontaktu

Úřad vlády ČR - rozhodnutí č.
012404 38/05-OPK
o poskytnutí neinvestiční dotace
zestátního rozpočtu ČR na rok 2005

2005 - 2007

 

Projekt Konzultačního centra pro závislé sduální diagnózou

MPSV rozhodnutí č.1 o poskytnutí
neinvestiční dotace zkapitoly 313 S162/003

2003 - 2007

 

Projekt "Arteterapeutická dílna pro děti s duševní poruchou"
v rámci akce Iniciativa mládeže

Česká národní agentura MLÁDEŽ

2003 - 2004

Bc. Martina Hüblová
Bc. Věra Víchová

Projekt meziškolské spolupráce - Komunitní
preventivní protidrogový program pro studenty SOŠ

SOŠ managementu a reklamní tvorby

2003 - 2005

Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt výzkumu a realizace programu
prevence poruch příjmu potravy

SAPPP, VFN-psychiatr.klinika,
odd.poruch příjmu potravy

2003 - 2005

Mgr. Jan Kulhánek
Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt pro státní správu - Sociální portrét
vysokoškolských studentů v ČR

Ministry of Education, Youth, and Sports 2003

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Projekt pro státní správu - Analýza spolupráce
vysokých škol s výrobními a servisními podniky

Ministry of Education, Youth, and Sports 2002

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Komunitní projekt adaptačního programu
pro obyvatele Domova důchodců

Domov důchodců Donovalská

2002 - 2003

Mgr. Jakub Zlámaný