Transakční analýza II. 16 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

PhDr. Jiří Libra

Termín 14.-15.3.2025 pá (10:00-19:00) - so (9:00-17:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Pro zájemce o transakční analýzu -  TA.
  • Pro studenty lékařství, psychologie, psychoterapie, sociální práce, pedagogiky a příbuzných humanitních oborů.
  • Pro psychology, dětské psychology, lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, poradce, psychoterapeuty, sociální pracovníky, učitele, vychovatele, manažery, kouče.
  • Pro všechny, kteří se zajímají o efektivní teorii komunikace, osobnosti a vývoje osobnosti, psychoterapii zaměřenou na osobnostní růst a změnu, o teorii vývoje dítěte.

Popis semináře

Seminář seznámí účastníky s pokročilou teorií TA – koncepty her, životního scénáře, využití TA v poradenské a psychoterapeutické praxi (koncepty kontraktu, základní poradenské a psychoterapeutické intervence). Zvláštní pozornost je věnována TA teorii vývoje skupiny a práci se skupinami (v psychoterapeutické, pedagogické, manažerské praxi).
Seminář probíhá formou přednášky základních témat teorie a následným cvičením, jehož cílem je pochopení souvislostí, demonstrace možného využití k analýze konkrétních případů (které nabízí lektor i účastníci výcviku ze své  praxe). Zařazena jsou strukturovaná TA cvičení. Střídá se práce ve velké skupině s prací v menších skupinách či dvojících. Vezměte si s sebou tužku a papír.

Co se na seminářích TA dozvíte

  • Že TA je podivuhodně moderní způsob uvažování, přestože její jazyk podle některých odborníků „zůstal v 60. letech“. Že racionalita se vzájemně nevylučuje se spiritualitou, kterou není nutno chápat jako magicko-mystický fenomén.
  • Že lze integrovat psychoanalytický, behaviorální a humanistický proud do účinného neredukujícího systému, který je konzistentní, reprezentující od svého vzniku celostní bio-psycho-socio-spirituální přístup.
  • Že komunikace může být otevřená a svobodná i ve velmi těžkých a nesrozumitelných druzích kontaktu.
  • Nahlédnete při cvičeních do vlastních komunikačních stereotypů – včetně těch, na jejichž půdorysu dlouhodobě komunikujete se sebou a se světem (hry, životní scénáře).
  • Že pro vás i Vaše klienty může být důležitější než podrobně analyzovat  obrany jednotlivců a skupin, raději zjišťovat a analyzovat strategie, jak si zajišťují příjem energie z kontaktu na přežití, jak si udržují struktury obrazu světa a zisky ze sociálních pozic, jak přistupují k základním existenciálním tématům. Jakou roli v těchto zvládacích strategiích hrají myšlenkové stereotypy, emoce, hodnotové postoje, vývojová stadia osobnosti v interakci se sociálním prostředím.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Účast na semináři je podmíněna absolvováním semináře Transakční analýza I.

 

Profil lektora

Jiří Libra (PhDr.) vystudoval psychologii na filozofické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1981 v praxi, nejprve jako poradenský psycholog, od roku 1983 – 2003 klinická praxe v psychiatrických nemocnicích a ambulanci (PN Jihlava, PN Havlíčkův Brod, dětská psychiatrická ambulance v Havlíčkově Brodě). Od začátku devadesátých let se podílel na rozvoji mimo-nemocničních služeb v oblasti duševního zdraví (Fokus Vysočina, Podané ruce – na postu vedoucích odborných pracovníků). Od roku 2005 učí na 1. LF UK v rámci oboru adiktologie, od roku 2012 je zástupcem přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze pro vzdělávací činnost.  Dlouhodobě je lektorem sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků (SUR), supervizorem programů služeb, poradcem, pokračuje v psychoterapeutické praxi.
Absolvoval dlouhodobé výcviky v psychoterapii (SUR, TA 101, Prague TA Project), v managementu (NROS+Univerzita Karlova), v supervizi (supervize soc. služeb, supervize služeb psychiatrické komunitní péče, výcvik v integrované supervizi ČAS). Atestace v oboru klinická psychologie ve zdravotnictví, systematická psychoterapie ve zdravotnictví, způsobilost k výkonu povolání adiktologa.


Zpět