Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 16 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Pavla Štěpničková

Termín 16.-17.11.2024 so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Psychoterapeuty se zájmem o relaxační techniky a techniky zvládání stresu
  • Zájemce o relaxační techniky a techniky zvládání stresu
  • Pro lidi, kteří usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama

Popis semináře

Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uvolnění. Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duševním napětím existuje velmi úzký vztah - neboli jedno se přelévá do druhého. Jestliže se při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla, přenáší se toto uvolnění i do oblasti psychiky. A zatímco duševního napětí se pomocí vůle dovede zbavit málokdo, ovlivnit napětí svých svalů jde poměrně jednoduše. Z tohoto faktu také vycházeli autoři relaxačních technik - tedy uvolněte své tělo a uleví se vám i duševně.

Na různé formy uvolnění těla lze navázat technikami pro uvolnění mysli a zapojení naší pravé intuitivní hemisféry. Obecně lze říci, že jsme zvyklí používat spíše levou hemisférou, která je logická, analyzuje, interpretuje a umožňuje řeč. Je velmi konzervativní, drží se toho, co zná a klíčovým slovem je kontrola. Pravá hemisféra je analogická, mapuje prostor, ten vnější i vnitřní, pracuje s obrazy, představivostí, emocemi, intuicí a smyslovými prožitky. Klíčovým slovem je zvídavost a důvěra. Přetěžování levé hemisféry vede ke stresu, strachu a úzkostem. Meditace a imaginace zaměřené na vyrovnání obou hemisfér a zapojení intuice vytváří prostor pro nalézání radosti, důvěry a kreativity v životě.

Celý dvoudenní seminář je koncipovaný převážně jako zážitkový, teorie je prokládána řadou praktických cvičení. Cílem semináře je tedy praktický nácvik relaxačních technik a technik zvládání stresu – autogenní trénink, progresivní relaxace, řízená imaginace, intuitivní imaginace, dechová cvičení (pohyb a dech), meditace s rytmickým bubnem a zpěvem, relaxace „Abliftung“ pro rychlé načerpání energie, relaxace zpěvem.

Co se na semináři dozvíte

  • Jak fungují relaxační techniky na uvolnění těla (autogenní trénink, progresivní relaxace)
  • Jak funguje řízená imaginace (praktické ukázky několika způsobů vedení řízené imaginace)
  • Jak funguje pravá a levá hemisféra, jaké jsou možnosti harmonického propojení obou mozkových hemisfér. 
  • Jak více prohloubit kontakt s opomíjenou pravou hemisférou, analogickou a intuitivní částí našeho mozku (intuitivní imaginace, práce s asociací, meditace s rytmickým bubnem a zpěvem)
  • Jak fungují relaxační techniky zaměřené na načerpání energie („Abliftung“, řízená imaginace na zapojení energetických center v těle)
  • Jak je možné pracovat s dechem a pohybem.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře. Na seminář je vhodné přijít v pohodlném oblečení a donést si s sebou šátek na oči a karimatku.

Profil lektora

Mgr. Pavla Štěpničková, vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý. Má za sebou psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA) a výcvik SUR. Absolvovala řadu seminářů FFSS EUROPE specializovaných na staré spirituální techniky léčby a tříletý nástavbový program šamanských technik ve Švýcarsku vedený Sandrou Ingerman. Má mnoholetou praxi s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Má svoji soukromou praxi a rovněž pořádá workshopy zaměřené na šamanské meditace a voice therapy. Vlastní hudební tvorbu prezentovala na CD „Návrat ztracené duše“, vydaném v roce 2006 a na CD „Voices of Intuition“, vydaném v roce 2012 a 2CD „Land of soul“, vydaném v roce 2018.
Více zde.


Zpět