Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD.

Termín čt 12:00-20:00; pá 9:00-18:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Osoby, které pečovaly, pečují či se připravují na péči o umírající doma anebo v hospici
 • Sociální pracovníky, lékaře a jiné profesionály pečující o dlouhodobě nemocné a umírající
 • Psychoterapeuty a jiné profesionály pracujícími s pozůstalými
 • Osoby, které ve svém životě zažívají úzkost z vlastní smrti i smrti druhých
 • Zájemce o meditaci jako péči o duši
 • Zájemce o kontemplativní péči o dlouhodobě nemocné a umírající
 • Zájemce o srovnávací filozofii a religionistiku smrti a umírání
 • Zájemce o otázky spojené s prodlužováním života a prožitkem nesmrtelnosti
 • Zájemce o daseinsanalýzu

Popis semináře

Od Platona a Buddhy k Maimonidovi, Heideggerovi a Kűbler-Rossové teoretici a praktikové péče o duši připouštějí, že postoje ke smrti a umírání rýsují cestu k pochopení lidské existence. Ukazuje přerušení života smrtí na jakousi jinou kontinuitu, anebo jsou duchovní tradice ve své podstatě popřením smrti? Přibližuje se vědecké zdokonalování lidského těla a prodlužování života ideji nesmrtelnosti?
Celý víkendový seminář je členěn na teoretické části, praktická cvičení a sebezkušenostní skupinovou práci. Budeme zkoumat, jak představy o člověku ovlivňují pojetí smrti a jaký význam má ne/smrtelnost pro žití v přítomnosti:
1. Teorie lidské existence dle vybrané literatury a duchovních tradic
2. Diskuze osobní a kolektivní ne/smrtelnosti v kontextu tradic, práce s umírajícími a prodlužování života
3. Meditační cvičení na témata života v přítomnosti, proměnlivosti času, konečnosti a procesu umírání
4. Práce ve skupinách: a) projekt postsekulárního hospice budoucnosti, b) nesmrtelnost, meditace a smysl lidského života v kontextu infobiotechnologické revoluce (legacy, longevity, reverse aging, enhancement)

Co se na semináři dozvíte

 • Jaký je filozofický a duchovní pojem péče o duši (cura animarum) z hlediska srovnávací filozofie a religionistiky
 • Jak působí popírání smrti a umírání na každodenní život a kulturu (Ernest Becker)
 • Jak může člověk žít lépe, kdyby se v něm probudilo uvědomění si vlastní smrtelnosti
 • Jak pracovat meditativně s denní úzkostí a strachem ve vztahu k vědomí smrti a umírání (Joan Halifax)
 • Jaký je průběh posledních stádií umírání z fyziologického i spirituálního pohledu (Tibetská kniha mrtvých)
 • Jaká jsou stádia prožívání vlastního umírání a ztráty blízké osoby u pozůstalých (Kűbler-Rossová)

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

 • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.
 • Doporučená četba: Platon: Apologie Sokratova a Lev Nikolajevič Tolstoj: Smrt Ivana Iljiče

Profil lektora

Martin Beck Matuštík obdržel PhD z filozofie na Fordham University v New Yorku, studoval u Prof. J. Habermase ve Frankfurtu a po roce 1989 dvakrát hostoval jako Fulbright profesor na FFUK, FHS a v CTS na Filozofickém ústavu v Praze. Od roku 1991 učil filozofii na Purdue University, Indiana. Od roku 2008 je řádným profesorem filozofie a religionistiky na Arizona State University,
kde založil magisterské studium zaměřené na etickou a kontemplativní péči o duši pro sociální a pastorální práci. Pracoval jako dobrovolník v Hospice of the Valley (Phoenix, největší neziskový hospic v USA). Vede semináře o traumatu a transgenerační paměti, existencialismu a etice nápravy po holokaustu. Přemýšlí a píše o budoucnosti člověka, nových hodnotách a rozšiřování vědomí v éře umělé inteligence. V češtině publikoval Co je slyšet z mlčení: Náprava napříč generacemi (2018 jako e-kniha na martinus.sk) a Neklid doby: Eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška (Philosophia 2006).Gál Fedor, Jurštáková Klára, Matuštík Martin Beck: Memento Mori (Petrus, 2021) https://martinbeckmatustik.blog/


Zpět