Realizované projekty

Název výzkumného nebo dalšího úkolu

Zadavatel

Řešení

Řešitelé z PVŠPS

Účinné faktory a efektivita skupinové psychoterapie v ČR

Grantová agentura ČR 2014 - 2016

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jakub Zlámaný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská

Metodika DIPEX v oblasti aktivního stáří (PVŠPS jako spoluřešitel, hlavní řešitel CMTF ÚPOL)

Technologická agentura ČR 2014 - 2015 PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Stres ve významovém prostoru emocí

Grantová agentura ČR

2009 - 2011

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Children and their Global Home: Emo Kids Youth Subculture as an Example of Interiorization, Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate Interests by Adolescents

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

2009 - 2010

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Children and their Global Home. Formation of the EEA FM Project Idea for A Grant Application EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 2008

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Projekt „Systematizace procesu studentského hodnocení kvality Vysokých škol v České republice“

MŠMT, VÚT Brno, ACSA.

2005 - 2007

 

Projekt Péče o lidi s duální diagnózou

Finanční podpora z grantu JPD pro Cíl 3 regionu NÚTS 2 Hl. města Prahy CZ 04.3.07/2.3.01.1/0028

2007

 

Projekt  Stanice prvního kontaktu

Úřad vlády ČR - rozhodnutí č. 012 404 38/05-OPK o poskytnutí neinvestiční dotace za státního  rozpočtu ČR na rok 2005

2005 - 2007

 

Projekt Konzultačního centra pro závislé s duální diagnózou

MPSV rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313  S162/003

2003 - 2007

 

Projekt "Arteterapeutická dílna pro děti s duševní poruchou" v rámci akce Iniciativa mládeže

Česká národní agentura MLÁDEŽ

2003 - 2004

Bc. Martina Hüblová
Bc. Věra Víchová

Projekt meziškolské spolupráce - Komunitní preventivní protidrogový program pro studenty SOŠ

SOŠ managementu a reklamní tvorby

2003 - 2005

Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt výzkumu a realizace programu prevence poruch příjmu potravy

SAPPP, VFN-psychiatr.klinika, odd.poruch příjmu potravy

2003 - 2005

Mgr. Jan Kulhánek
Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt pro státní správu - Sociální portrét vysokoškolských studentů v ČR

MŠMT 2003

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Projekt pro státní správu - Analýza spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními podniky

MŠMT 2002

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Komunitní projekt adaptačního programu pro obyvatele Domova důchodců

Domov důchodců Donovalská

2002 - 2003

Mgr. Jakub Zlámaný

Výzkum povodňových škod

Nadace Člověk v tísni

podzim 2002 studenti

Analýza kognitivních a behaviorálních faktorů přispívajících k rozvoji rizikových postojů v průběhu dospívání

Grantová agentura ČR

2001 - 2003

PhDr. Hana Drábková