Publikace a realizované projekty

Články autorů PVŠPS v časopisech indexovaných na Web of Science

(roky 2018 - 2020)

2020

Bezdicek, O., Michalec, J., Kališová, L., Kufa, T., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Havlík, F., Green, M. F., & Nuechterlein, K. H. (2020). Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research, 218, 85–92. https://doi.org/10.1016/j.schres.2020.02.004

Bahník, Š., Efendic, E., & Vranka, M. A. (2020). Sacrificing oneself or another: The difference between prescriptive and normative judgments in moral evaluation. Psychological Reports, 003329411989606. https://doi.org/10.1177/0033294119896061

Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck Depression Inventory, second edition, Czech version: Demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1–9. https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1775854

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 1–10. https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1751541

Trnka, R., Kuška, M., & Čábelková, I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/10.31577/sp.2020.02.798

Trnka, R., & Smelik, V. (2020). Elimination of bias in introspection: Methodological advances, refinements, and recommendations. New Ideas in Psychology, 56, 100753. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100753

2019

Bahník, Š., Vranka, M. A., & Trefná, K. (2019). What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms’ characteristics and interindividual differences. Death Studies, 1–12. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1626945

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M., & Bezdicek, O. (2019). Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 28(5). https://doi.org/10.1111/jsr.12761

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech version of the Therapeutic Factors Inventory – Short form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1584527

Hnilica, K. (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577–590.

Maliňáková, K., Černá, A., Fürstová, J., Čermák, I., Trnka, R., & Tavel, P. (2019). Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES). Československá Psychologie, 63(2), 177–192.

Malinakova, K., Trnka, R., Bartuskova, L., Glogar, P., Kascakova, N., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2019). Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2947. https://doi.org/10.3390/ijerph16162947

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1577205

Trnka, R., Kuška, M., Tavel, P., & Kuběna, A. A. (2019). Social work leaders’ authenticity positively influences their dispositions toward ethical decision-makingAutenticita pracovníků managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování. European Journal of Social Work, 1–17. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1608513

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675

2018

Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2018). Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-0012-7

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Havlík, F., & Bezdíček, O. (2018). Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí verze. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 193–198.

Hnilica, K., & Bartušková, V. (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297–315.

Popelíková, A., Bahník, Š., Lobellová, V., Svoboda, J., & Stuchlík, A. (2018). Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat. Psychopharmacology, 235(7), 2013–2025. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4899-3

Trnka, R., Hašto, J., Cabelkova, I., Kuska, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson’s disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. Neuro Endocrinology Letters, 39(2), 105–110.

Trnka, R., Kuška, M., Balcar, K., & Tavel, P. (2018). Understanding death, suicide and self-injury among adherents of the emo youth subculture: A qualitative study. Death Studies, 42(6), 337–345. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1340066

Trnka, R., Poláčková Šolcová, I., & Tavel, P. (2018). Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework. New Ideas in Psychology, 51, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.05.001

publikace do roku 2017 naleznete zde

 

Další projekty

Název výzkumného nebo dalšího úkolu

Zadavatel

Řešení

Řešitelé z PVŠPS

Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů
[Emotional creativity and cognitive decline in the elderly]

č.proj. 18-26094S  

Grantová agentura  ČR

2018-2020

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D. 
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Mgr. Josef Mana
Tereza Slavíčková

Účinné faktory a efektivita skupinové psychoterapie v ČR

Grantová agentura ČR 2014 - 2016

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jakub Zlámaný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská

Metodika DIPEX v oblasti aktivního stáří (PVŠPS jako spoluřešitel, hlavní řešitel CMTF ÚPOL)

Technologická agentura ČR 2014 - 2015 PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Stres ve významovém prostoru emocí

Grantová agentura ČR

2009 - 2011

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Children and their Global Home: Emo Kids Youth Subculture as an Example of Interiorization, Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate Interests by Adolescents

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

2009 - 2010

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Children and their Global Home. Formation of the EEA FM Project Idea for A Grant Application EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 2008

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Projekt „Systematizace procesu studentského hodnocení kvality Vysokých škol v České republice“

MŠMT, VÚT Brno, ACSA.

2005 - 2007

 

Projekt Péče o lidi s duální diagnózou

Finanční podpora z grantu JPD pro Cíl 3 regionu NÚTS 2 Hl. města Prahy CZ 04.3.07/2.3.01.1/0028

2007

 

Projekt  Stanice prvního kontaktu

Úřad vlády ČR - rozhodnutí č. 012 404 38/05-OPK o poskytnutí neinvestiční dotace za státního  rozpočtu ČR na rok 2005

2005 - 2007

 

Projekt Konzultačního centra pro závislé s duální diagnózou

MPSV rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313  S162/003

2003 - 2007

 

Projekt "Arteterapeutická dílna pro děti s duševní poruchou" v rámci akce Iniciativa mládeže

Česká národní agentura MLÁDEŽ

2003 - 2004

Bc. Martina Hüblová
Bc. Věra Víchová

Projekt meziškolské spolupráce - Komunitní preventivní protidrogový program pro studenty SOŠ

SOŠ managementu a reklamní tvorby

2003 - 2005

Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt výzkumu a realizace programu prevence poruch příjmu potravy

SAPPP, VFN-psychiatr.klinika, odd.poruch příjmu potravy

2003 - 2005

Mgr. Jan Kulhánek
Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt pro státní správu - Sociální portrét vysokoškolských studentů v ČR

MŠMT 2003

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Projekt pro státní správu - Analýza spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními podniky

MŠMT 2002

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Komunitní projekt adaptačního programu pro obyvatele Domova důchodců

Domov důchodců Donovalská

2002 - 2003

Mgr. Jakub Zlámaný

Výzkum povodňových škod

Nadace Člověk v tísni

podzim 2002 studenti

Analýza kognitivních a behaviorálních faktorů přispívajících k rozvoji rizikových postojů v průběhu dospívání

Grantová agentura ČR

2001 - 2003

PhDr. Hana Drábková