Podpora online výuky

Vzhledem k potřebě distančního vzdělávání na vysokých školách a postupnému získávání zkušeností s tímto formátem výuky dáváme k dispozici pracovní verzi doporučení k příjemnější a efektivnější online výuce. Na Psychologických dnech v Olomouci 17.9.2020 jsme vyzvali přítomné ke spolupráci na vytvoření doporučení. Prosím, neváhejte nás kontaktovat se svým příspěvkem, návrhy, nápady (hana.georgi@pvsps.cz). Rádi bychom mimo jiné postupně přidali porovnání různých platforem a jejich výhod a nevýhod.

Všechny spolupracovníky na doporučeních budeme při doplněních jmenovitě přidávat mezi autory textu. Pokud již máte na pracovištích podobná doporučení či návody vytvořeny, velmi oceníme jejich sdílení a budeme na ně rádi odkazovat.

Děkujeme předem za spolupráci, která by optimálně měla vyústit v usnadnění zavedení online výuky pro všechny zúčastněné, a to včetně kolegů a kolegyň, pro které to v současné chvíli je naprostá novinka vyžadující zásadní změnu v přípravě a realizaci výuky.

Verze společných doporučení pro online výuku ze 24.9.2020 ZDE

Archiv verzí: 23.9.2020 ZDE, 20.9.2020 ZDE, 17.9.2020 ZDE

Volně dostupné zdroje užitečných informací, návodů a srovnání

Souhrnná tabulka s nástroji na videokonference a vzdělávání online z navedu.cz

Forum: E-learning na Wikiskripta (Univerzita Karlova)

Návod k užívání Google Classroom

Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky (Jiří Kadavý, Univerzita Karlova)

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání