Žádosti, zadání prací a přihlášky ke státním závěrečným zkouškám