Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
A 52 Antropologie náboženství. Bowie, Fiona Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace globalizace, náboženství 335
A 52 a Antropologie náboženství. Bowie, Fiona Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace mytologie, náboženství 335
A 64 Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina Skupnik, Jaroslav SLON Praha Naučná publikace rodina, antropologie 402
SK 10 Antropologie v psychosociálních vědách. Soukup, Martin PVŠPS Praha Naučná publikace antropologie, kultura 101
SK 10 a Antropologie v psychosociálních vědách. Soukup, Martin PVŠPS Praha Naučná publikace antropologie, kultura 101
SK 10 b Antropologie v psychosociálních vědách. Soukup, Martin PVŠPS Praha Naučná publikace antropologie, kultura 101
SK 10 c Antropologie v psychosociálních vědách. Soukup, Martin PVŠPS Praha Naučná publikace antropologie, kultura 101
SK 10 d Antropologie v psychosociálních vědách. Soukup, Martin PVŠPS Praha Naučná publikace antropologie, kultura 101
M 137 Antropoložka na Marsu. Podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychickz odlišných osobností. Sacks, Oliver dybbuk Praha Naučná publikace nemoc, adaptace 286
PS 108 Anxiety and Its Disorders. The Nature and Treatmen Barlow, David H. TheGuilfordPress NY Naučná publikace úzkost, duševní poruchy 698
ŠKPbak 650 Aplikace principů cochemské praxe v České republice Toulavá, Eleanor, MgA. bez nakladatelských údajů Bakalářská práce Cochemská praxe, opatrovnictví 92
P 294 Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Svoboda, Mojmír Řehan, Vl. a další FF MU Brno Odborná publikace   233
P 294 a Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Svoboda, Mojmír Řehan, Vl. a další FF MU Brno Odborná publikace   233
P 266 Aplikovaná psychologie. Hayes, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace   220
P 266 a Aplikovaná psychologie. Hayes, Nicky Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace psychologie 220
P 460 Aplikovaná psychologie. Psychologická encyklopedie Baštecké, Bohumila sest. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace psychologie, encyklopedie 515
P 58 III.a Aplikovaná soc. psychologie III. Sociálněps.výcvik Komárková Růžena Slaměník, Ivan Grada Publ. Praha Odborná publikace   224
P 58 III.b Aplikovaná soc. psychologie III. Sociálněps.výcvik Komárková Růžena Slaměník, Ivan Grada Publ. Praha Odborná publikace   224
P 58 II.b Aplikovaná sociální psychologie II. Výrost, Josef Slaměník, Ivan Grada Publ. Praha Odborná publikace   260
P 58 III.c Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik Komárková Růžena, Slaměník Ivan, Výrost Jozef Grada Publishing Odborná publikace sociální psychologie 124
«» ... | | | 9 | | | ...