Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
M 99 Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Merkunová,Alena Orel,MiroslaV Grada Publ. Praha Naučná publikace člověk, fyziologie 302
M 99 a Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Merkunová, Alena Orel,Miroslav Grada Publ. Praha Naučná publikace fyziologie, člověk 302
P 307 Anatomie emocí. Struktury lidské zkušenosti. Keleman, Stanley Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace fyziologie, člověk 212
P 325 Anatomie lásky. Vztahy otec-dcera, matka-syn Corneau, Guy Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace rodina, partnerství 247
P 126 Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit..., Fromm, Erich nakl.Lidové noviny Ph Odborná publikace   520
P 458 Anatomie melancholie. Burton, Robert PROSTOR Praha Naučná publikace psychika, chování 329
ŠKPbak 261+CD Angažovanost rodičů při resocializaci mladistvých delikventů Bakalářská práce. Zielonková, Petra bez nakladat.údajů Bakalářská práce delikvence, rodiče 72
PA 30 Angewantde Ich-Psychologie. Blanck, Gertrude a Rubin Klett-Cotta Stuttgart Odborná publikace psychoanalýza, psychoterapie 398
PŘÍ 92 Anglicko-český, česko-anglický velký slovník nejen pro pře   Lingea,s.r.o. Brno Jiné slovníky 1566
PŘÍ 92 a Anglicko-český, česko-anglický velký slovník nejen pro pře   Lingea,s.r.o. Brno Jiné slovníky 1566
PŘÍ 76 Anglický výkladový slovník vybr.odb.termínů... Bláha, Jan Šemberová,Jana TRITON Praha Odborná publikace slovníky, psychologie 192
PS 47 a Anorexia nervosa. Příručka pro všechny... Papežová, Hana Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace mentální anorexie, poradenství 76
PS 47 b Anorexia nervosa. Příručka pro všechny... Papežová, Hana Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace mentální anorexie, poradenství 76
A 37 Anthropolgy and Contemporary Human Problems. Bodley, John H. MayfieldPubl.Comp. Odborná publikace antropologie, ekologie 278
A 28 Anthropology. The Exploration of Human Diversity Kottak, Conrad Phillip McGraw-Hill USA Odborná publikace   694
POP 282 Antifragilita. Jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Taleb, Nassim Nicholas Paseka Praha-Litomyšl Naučná publikace životní problémy, lidstvo 540
A 56 Antropoekologický přístup k problematice využívání Trnka, Radek Lorencová,Radm. ed ZARZURA Praha Naučná publikace ekologie, civilizace 161
PT 416 V. Antropologicko-hermeneutická psychoterapie. Růžička,J.,Čálek,O. in:PsychoterapieV TRITON Praha   psychoterapeutické směry 11
A 35 Antropologie a etika Sokol, Jan Pinc, Zdeněk Triton, Praha Odborná publikace etika, antropologie 167
A 35 a Antropologie a etika Sokol, Jan Pinc, Zdeněk Triton, Praha Odborná publikace etika, antropologie 167
«» ... | | | 8 | | | ...