Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPmgr-550+CD Alkoholismus a drogy u bezdomovců. Diplomová práce. Stoklasová, Pavla bez nakl.údajů Diplomová práce závislost, bezdomovectví 68
ŠKPmgr1132+CD Alkoholová závislost rodiče očima jeho dospělých dětí. Diplomová práce. Meme, Gabriela bez nakladat.údajů Diplomová práce alkohol, rodina 58
ŠKPmgr1112+cd Alkoholové závislosti a sociální vztahy. Diplomová práce. Müller, Pavel bez nakladat.údajů Diplomová práce alkohol, mezilidské vztahy 74
P 468 Allgemeine Psychology. Müseller, Jochen Springer-Verlag Berlin Naučná publikace psychologie 820
ŠKPmgr1174 Alternativní formy trestů z pohledu OSPOD, jako cesta k nápravě kriminality mládeže-NEZVEŘEJNĚNO Kosař, Pavel, Bc. bez nakladatelských údajů Diplomová práce delikvence, prevence 94
ŠKPmgr 616+CD Altruismus - motivace k dobrovolnictví. Diplomová práce. Chlupáčová, Jitka bez naklad. údajů Diplomová práce altruismus, sociální práce 91
POP 255 Alzheimerova choroba. Průvodce pro blízké nemocných. Regnault, Mathilde Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace nemoc, pečovatelství 119
PT 280 Ambiguous Loss. Learning to Live with Unresolved Bodd, Pauline HarvardUnivPress Naučná publikace trauma, rodina 155
F 64 An Essay on Man. An Introduction. To a Philosophy. Cassirer, Ernst Yale Univers.Press Odborná publikace antropologie, civilizace 287
PA 58 An Inroductory Dictionary of Lacan,Psychoanalysi Enans, Dylan Routledge London Naučná publikace psychoanalýza, slovníky 299
P 722 An Introduction to Social Psychology. Hewstone,Miles Stroebe,Wolfgang Jonas,Klaus Eds. John Wiley & Sons CHichester Naučná publikace sociální psychologie, Evropa 639
P 194 An Outline of Abnormal Psychology. Gardner, Murphy Random House NY Odborná publikace   331
PA 20 Analytická psychologie C.G.Junga. Široký, Hugo Bollingenská věž Brno Odborná publikace psychoanalýza, psychologie 69
P 372 Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Jung, Carl Gustav Academia Praha Odborná publikace psychologie 205
PT 229 Analytische Gruppenspsychotherapie. Grundlagen.. Preuss, Hans ROWOHLT Reinbek Odborná publikace skupinová psychoterapie, psychoterapeutické směry 263
ŠKPbak 626 Analýza autobiografických vzpomínek dětí politických věznů padesátých let Geaney, Kathleen bez nakladatelských údajů Bakalářská práce paměť, zážitky 53
ŠKPbak 520+CD Analýza personální činnosti se zaměřením na prožívání personalisty. Bakalářská práce. Klímová, Zuzana bez nakladat.údajů Bakalářská práce personalistika, profese 45
ŠKPmgr 851+CD Analýza snů u seniorů odkázaných na péči v pečovatelských zařízeních. Diplomová práce. Krč, Miloš bez nakldat.údajů Diplomová práce senioři, sny 86
ŠKPmgr 867 Analýza Živých abeced z hlediska zastoupení rozvoje fonematického uvědomování Al Haboubi, Lucie bez nakladat.údajů Diplomová práce Fonematické uvědomování, živá abeceda 88
POL 28 Anarchismus. Svoboda proti moci. Tomek, Václav Slačálek, Ondřej Vyšehrad Praha Odborná publikace politologie, svoboda 669
«» ... | | | 7 | | | ...