Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PT 588 Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Viers, Dawn ed. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace skupinová psychoterapie, psychoterapeutické směry 261
ŠKPmgr1121+cd Aktivizace seniorů v domově se zvláštním režimem. Diplomová práce. Kinterová, Markéta bez nakladat.údajů Diplomová práce senioři, aktivita 84
ŠKPbak 547+CD Aktivizace seniorů ve vztahu ke kvalitě života v Domově pro seniory. Bakalářská práce. Procházková, Marie bez nakladat.údajů Bakalářská práce senioři, aktivita 76
ŠKPmrg 1199 Aktivizační činnosti v sociálních službách pro seniory Vašíková, Renata bez nakladatelských údajů Diplomová práce sociální práce 177
ŠKPbak 379+CD Aktivizační programy pro seniory z pohledu sociálního pracovníka v Domovech seniorů. Bakalářská práce. Hladíková, Jaroslava bez nakladatel.údajů Bakalářská práce senioři, sociální práce 53
ŠKPbak 293+CD Aktivizační programy pro staré lidi se zaměřením na kognitivní funkce. Bakaláířská práce. Krausová, Denisa bez nakladat.údajů Bakalářská práce stáří, kognitivní věda 41
ŠKPmgr 841+CD Aktivní imaginace - dialog s vnitřní postavou. Diplomová práce. Justa, Martin bez nakladatel.údajů Diplomová práce imaginace, fantazie 90
PT 425 Aktivní imaginace. Práce s fantazijními obrazy... Seifert, Ang Lee Seifert,Theodore Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace imaginace, psychoterapie 204
F 252 Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Gadamer, Hans-Georg Triáda Praha Odborná publikace umění, estetika 86
F 252 a Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Gadamer, Hans Georg TRIÁDA Praha Naučná publikace umění, estetika 86
P 47 Aktuální problémy psychologie osobnosti. Mikšík, Oldřich a kol. Horizont Praha Odborná publikace   185
F 212 Aktuální témata kulturálních studií. McRobbie, Angela Portál,s.r.o. Praha Učebnice kultura, filosofie 236
M 97 Akupresura pro rodiče s dětmi. Andreoli,P.L. Minelli,E. Trapani,G. Portál,s.r.o. Praha   fyzioterapie, léčení 93
M 154 Akutní medicína do kapsy - na základě medicíny založené.. Ball.Christopher M. Phillips,R. Grada Publ. Praha Naučná publikace medicína, léčení 196
AL 43 Alchymie. Svět pohádek a legend, Karpenko, Vladimír ACADEMIA Praha Naučná publikace alchymie, alternativní směry 389
F 358 Ale vždyť to byli filosofové… Filozofické apokryfy. Cetl, Jiří DOPLNĚK Brno Naučná publikace filosofie 183
ŠKP 63-bak Alkohol a prevence v rodině. Kuběnová, Tereza bez nakl.údajů Bakalářská práce prevence, rodina 50
PA 25 Alkohol v psychoanalýze. Něk.pozn. k psychoterapii v psychiatrii. Mikota, Václav Psychoanal.nakl. Pha Odborná publikace psychoanalýza, psychoterapie 140
ADD 1 a Alkohol. drogy a vaše děti, jak problémům předch.. Nešpor, Karel Csémy, Ladislav Besip Praha Odborná publikace drogy, závislost 128
ADD 1 b Alkohol. drogy a vaše děti, jak problémům předch.. Nešpor, Karel Csémy, Ladislav Besip Praha Odborná publikace drogy, závislost 128
«» ... | | | 6 | | | ...