Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPmgr1178 Zkušenost lektorů s vedením školních psychodynamických psychoterapeutických výcviků Pinďáková, Júlia, Bc. bez nakladatelských údajů Diplomová práce psychoterapie, terapie 147
ŠKPmgr1183 Zkušenost milenky v mimomanželském vztahu Sbouli, Angelika bez nakladatelských údajů Diplomová práce partnerství, láska 85
ŠKPbak 260+CD Zkušenost s bolestí v osobní historii člověka se skarifikací a modifikací. Bakalářská práce. Abrahamová, Tereza bez nakladat.údajů Bakalářská práce bolest, vnímání 45
ŠKPbak 351+CD Zkušenost znásilnění a partnerský život. Bakalářská práce. Choutková, Kristýna bez nakladatel údajů Bakalářská práce partnerství, trauma 51
ŠKPbak 630 Zkušenosti neslyšících či nedoslýchavých cizinců se sociálními službami v České republice Hudson Linda bez nakladatelských údajů Bakalářská práce sociální práce, neslyšící 67
ŠKPbak 631 Zkušenosti psychoterapeutů s vlastními profesními začátky Hurychová, Kristýna, Bc. bez nakladatelských údajů Bakalářská práce psychoterapie, profese 142
ŠKPmgr1158+CD Zkušenosti školních psychologů z prvního roku praxe v prostředí ZŠ nebo SŠ. Diplomová práce. Geisslerová, Jana bez naklad.údajů Diplomová práce škola, psychologie 81
POP 197 Zlatý fond her I. Hry a programy PŠ Lipnice. kolektiv Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace hry 155
POP 127 Zločin jako nemoc. Primusová, Hana Grada Publ. Praha Naučná publikace duševní poruchy, násilí 98
K 70 Zlost, hněv, rozčilení aneb jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi. Pospíšil, Miroslav Plzeń, Pospíšil Naučná publikace mezilidské vztahy, komunikace 266
ŠKPbak 180+CD Změna postojů, laické veřejnosti vůči lidem z ÚSP. Bakalářská práce. Svobodová, Petra bez naklad.údajů Bakalářská práce mentální retardace, ústavní péče 62
ŠKPbak 280+CD Změna sebepojetí vlivem romantické lásky. Bakalářská práce. Matějíková, Klára bez nakladat. údajů Bakalářská práce láska, osobnost 46
ŠKPbak 580+CD Změna sexuálního chování u mladých dospělých. Bakalářská práce. Jakuševová, Nicole bez nakladat.údajů Bakalářská práce sex, sexuologie, chování 61
ŠKPbak 237+CD Změny v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče. Bakalářská práce. Brujová, Veronika bez naklad. údajů Bakalářská práce pěstounská péče, rodina 58
F 372 Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii. Ajvaz, Michal FILOSOFIA Praha Naučná publikace fenomenologie, čas 144
F 100 Znepokojivá skutečnost cizího. Waldenfels, B. OIKOYMENH Praha Odborná publikace fenomenologie, filosofie 287
F 100 a Znepokojivá zkušenost cizího. Waldenfels, Bernhard OIKOYMENH Praha Naučná publikace fenomenologie, mezilidské vztahy 287
PT 618 Zneužití. Léčba následků sexuálního či emočního násilí. Röhr. Heinz-Peter Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace násilí, týrání 151
F 263 Zollikon Seminars. Protocols-Conversations-Letters. Heidegger,Martin Boss,Med.ed Northwest.Univ.Pres Naučná publikace fenomenologie, filosofie 360
F 477 Zollikoner Seminare Band 89. Gesamtausgabe. IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Heidegger, Martin Vittorio Klostermann Frankfurt am Main Naučná publikace fenomenologie, filosofie 880
«» ... | | | 317 | |