Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPbak 125+CD Akademická prokrastinace v českém kontextu. Maťátko, Michal bez nakl.údajů Bakalářská práce vyučování, učení, Česko 56
ŠKPmgr 842+CD Akceptace smrti a umírání u pacientů v hospici. Diplomová práce. Fenclová, Tereza bez nakladatel.údajů Diplomová práce smrt, paliativní péče 93
PA 92 Ako to poviem mojej mame? Vyvlastnené Self. Erdély, Zoltán E. Vydavateĺstvo F Tr Naučná publikace duševní poruchy, psychoanalýza 77
PT 524 c Ako zlyháva terapeur. 50 sposobov ako stratit´alebo poškodit´vašich pacientov. Schwartz, Bernard Flowers,John V. Vydaveteĺstvo F Trenčín Naučná publikace psychoterapie, léčení 165
PT 524 a Ako zlyháva terapeut. 50 sposobov ako stratit´alebo poškodit´vašich pacientov. Schwartz, Bernard Flowers,John V. Vydavateĺstvo F Trenčín Naučná publikace psychoterapie, léčení 165
PT 524 b Ako zlyháva terapeut. 50 sposobov ako stratit´alebo poškodit´vašich pacientov. Schwartz, Bernard Flowers,John V. Vydavateĺstvo F Trenčín Naučná publikace psychoterapie, léčení 165
PT 524 d Ako zlyháva terapeut. 50 sposobov ako stratit´alebo poškodit´vašich pacientov. Schwartz, Bernard Flowers,John V. Vydavateĺstvo F Trenčín Naučná publikace psychoterapie, léčení 165
PT 524 Ako zlyháva trapeut. 50 sposobov ako stratit... Schwartz,Bernard Flowers,J.V. Vydavatelstvo F Trenčín Naučná publikace psychoterapie, léčení 165
BEL 61 Akta Masaryk. Román ze studené války. Bass, Ludvík GEMINI 99 Praha Román biografie, historie 218
ADD 21 a Akta Y. Drogový problém versus rodina. Hajný, M. Klouček,E. Stuchlík,R. Votobia Praha Odborná publikace drogy, rodina 125
ADD 21 b Akta Y. Drogový problém versus rodina. Hajný, M. Klouček,E. Stuchlík,R. Votobia Praha Odborná publikace drogy, rodina 125
ŠKPbak 431+CD Aktivační programy pro staré lidi se zaměřením na kognitivní funkce. Bakalářská práce. Heřmánková, Tereza bez naklad.údajů Bakalářská práce senioři, terapie 50
ŠKPmgr1021+CD Aktivity a terapeutické využití koní jako intervence v sociální práci s dětmi a adolescenty s rizikrm sociální exkluze. DP Ešnerová, Veronika bez nakladat.údajů Diplomová práce hipoterapie, děti 73
PT 588 Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Viers, Dawn ed. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace skupinová psychoterapie, psychoterapeutické směry 261
ŠKPbak 547+CD Aktivizace seniorů ve vztahu ke kvalitě života v Domově pro seniory. Bakalářská práce. Procházková, Marie bez nakladat.údajů Bakalářská práce senioři, aktivita 76
ŠKPbak 379+CD Aktivizační programy pro seniory z pohledu sociálního pracovníka v Domovech seniorů. Bakalářská práce. Hladíková, Jaroslava bez nakladatel.údajů Bakalářská práce senioři, sociální práce 53
ŠKPbak 293+CD Aktivizační programy pro staré lidi se zaměřením na kognitivní funkce. Bakaláířská práce. Krausová, Denisa bez nakladat.údajů Bakalářská práce stáří, kognitivní věda 41
ŠKPmgr 841+CD Aktivní imaginace - dialog s vnitřní postavou. Diplomová práce. Justa, Martin bez nakladatel.údajů Diplomová práce imaginace, fantazie 90
PT 425 Aktivní imaginace. Práce s fantazijními obrazy... Seifert, Ang Lee Seifert,Theodore Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace imaginace, psychoterapie 204
F 252 Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Gadamer, Hans-Georg Triáda Praha Odborná publikace umění, estetika 86
«» | | | | 5 | | | ...