Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPbak 504+CD Žárlivost v partnerských vztazích. Bakalářská práce. Adamovičová, Michaela bez nakladat.údajů Bakalářská práce partnerství, žárlivost 53
P 316 Žárlivost. Teorie, výzkum a klinická strategie. White, Gregory L. Mullen, Paul E. TRITON Praha Odborná publikace osobnost, mezilidské vztahy 418
ŠKPmgr 970+CD Záškoláctví v souvislosti se závislostí na sociálních sítích. Diplomová práce. Kernerová, Lenka bez nakladat.údajů Diplomová práce závislost, škola 92
SP 44 Zavádění standardů kvality sociálních služeb.. Čermáková,Krist. Johnová,M. sest. MPSV Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 111
SP 44 a Zavádění standardů kvality sociálních služeb.. Čermáková,Krist. Johnová,M. sest. MPSV Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 111
ŠKPbak 65+CD Zavedení následné komunit.skupin.péče u poruch Klecanda, Antonín bez nakl.údajů Bakalářská práce poruchy příjmu potravy, komunita 134
ŠKPbak 114+CD Závislost na alkoholu a tabákových výrobcích... Hogenová, Eva bez nakl.údajů Bakalářská práce závislost 56
ŠKPbak 338+CD Závislost na cigaretách u zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Bakalářská práce. Vojkůvková, Klára bez nakladat. údajů Bakalářská práce zdravotnictví, závislost 50
ŠKPbak 383+CD Závislost na internetu a osobnostní dimenze u adolescentů. Bakalářská práce. Šupík, Josef bez nakladatel.údajů Bakalářská práce závislost, mládež 53
ŠKPmgr 895+CD Závislost na počítačových hrách a její vliv na život hráčů. Doplomová práce. Kovář, Petr bez nakladat.údajů Diplomová práce závislost, rodinná výchova 77
ŠKPbak 120+CD Závislost na počítačových hrách. Šefc, Michal bez nakl.údajů Bakalářská práce počítačová technika, závislost 41
ADD 25 Závislost na práci. Jak nebýt workaholikem... Nešpor, Karel GRADA Publ. Praha Odborná publikace závislost, práce 143
ŠKPbak 453+CD Závislostní poruchy u bezdomovců středního věku. Bakalářská práce. Alešin, Doubravka bez nakladatel.údajů Bakalářská práce bezdomovectví, závislost 44
P 317 Závist a vděčnost a další práce z let 1946 - 1963 Kleinová, Melanie TRITON Praha Odborná publikace psychoanalýza, psychika 408
P 706 Závist, žárlivost a jejich smysl. Kast, Verena Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace emoce, závist 190
ŠKPbak 57+CD Zážitková pedagogika v práci s klienty ve vých.úst Linhart, Zdeněk bez nakl.údajů Bakalářská práce pedagogika speciální, edukace 54
ŠKPmgr 507+CD Zážitková pedagogika v práci s klienty ve vých.úst Linhart, Zdeněk bez nakl.údajů Diplomová práce pedagogika speciální, výchova 71
PED 160 Zážitkové výukové programy. Pelánek, Radek Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace vyučování, učení, hry 133
ŠKP 9 Zážitkový seminář pořádáný PPP. Záv.ročník.práce Linhartová, Šárka bez nakl.údajů Odborná publikace děti, šikana  
ŠKPmgr 908+CD Zážitky blízké smrti a jejich subjektivní prožívání. Diplomová práce. Surová, Květa bez naklad.údajů Diplomová práce smrt, zážitky 65
«» ... | | | 297 | | | ...