Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PT 320 d Základy psychoterapie. 7.vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál, Praha Naučná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 403
PT 320 b Základy psychoterapie. 2.dopl.a přeprac.vyd. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 400
PT 320 a Základy psychoterapie. 4. aktualizované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 392
PT 320 Základy psychoterapie. 4. aktualizované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 392
PED 143 Základy sociální pedagogiky. Kraus, Blahoslav Portál Praha Učebnice pedagogika 215
SP 10 Základy sociální práce Matoušek, Oldřich Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 f Základy sociální práce Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 a Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 c Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 e Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 b Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 d Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
P 350 Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 b Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 c Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
S 48 Základy sociologického výzkumu. Surynek,A. Komárková,R. Kašparová Management Press Pha Odborná publikace výzkum, sociologie 160
ELP 1 Základy speciální pedagogiky pro sociální pracovníky, elektronická publikace Růžičková, Johana Pražská vysoká škola psychosociálních studií elektronická publikace speciální pedagogika, sociální práce  
SP 14 Základy speciálního poradenství. Struktura a formy Novosad, Libor Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální pomoc, zdravotní postižení 159
F 159 a Základy společ.věd pro učitele učitelů - studenty Jirásková,V. Kotˇa,J. Pelcová,N.... EUROLEX BOHEMIA   filosofie, etika 851
«» ... | | | 310 | | | ...