Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
SP 39 Adresář sociálních služeb. Severočeský region.   HESTIA Praha Jiné sociální práce 134
SP 38 Adresář sociálních služeb. Východočeský region.   PRO-TEEN Hr.Král. Jiné sociální práce 143
SP 68 Adresář zdravotních, školských a sociálních služeb   Pedag.centr. ČeskéBud Naučná publikace sociální pomoc 28
M 14 Adresář zdravotnických zařízení v ČR - 1.část   ÚZIS Praha Odborná publikace organizace zdravotnictví, medicína 100
P 273 Affective Computing. Picard, Rosalind W. The MIT Press Camb. Odborná publikace   292
PS 131 Agnes´s Jacket. A Psychologist´s Search for the Meanings Hornstein, Gail A. Rodale, NY Odborná publikace psychiatrie, duševní poruchy 310
POP 93 Agorafobie. Svépomocná příručka. Praško, Ján a další Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace úzkost, poradenství 112
M 38 Agrese jako šance. Psychická podstata zdrav. prob Dahlke, Ruediger Euromedia Group Pha Naučná publikace psychosomatika, nemoc 445
P 73 Agrese tolerance a intolerance. Janata, Jaromír Grada Publ. Praha Odborná publikace   220
SP 74 Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Čadilová,Věra Jůn,H. Thorová,K. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace mentální retardace, autismus 243
P 236 Agrese, identita, osobnost. Čermák,Ivo Hřebíčková,M. Macek,P. Psych.ústav AV Brno Odborná publikace násilí, identita 315
P 347 Agrese, násilí a psychologie moci. Poněšický, Jan TRITON Praha Odborná publikace násilí, psychologie 226
PED 171 Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
PED 171 a Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
P 305 Agresivita dětí. Antier, Edwig Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace   101
ŠKPbak 523+CD Agresivita v bojových sportech. Bakalářská práce. Lička, Patrik bez nakladat.údajů Bakalářská práce sport, agresivita 43
ADD 31 Ahoj u nás. Jak se dá pracovat v České republice.   R-R Praha Odborná publikace prostituce 23
P 341 Aion. Příspěvky k symbolice bytostného JÁ. Jung, Carl Gustav Tom.Janeček Brno Odborná publikace psychologie 293
ŠKPbak 125+CD Akademická prokrastinace v českém kontextu. Maťátko, Michal bez nakl.údajů Bakalářská práce vyučování, učení, Česko 56
ŠKPmgr 842+CD Akceptace smrti a umírání u pacientů v hospici. Diplomová práce. Fenclová, Tereza bez nakladatel.údajů Diplomová práce smrt, paliativní péče 93
«» | | | 4 | | | ...