Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
SP 40 Adresář sociálních služeb. Praha a středočeský reg   HESTIA Praha Jiné sociální práce 96
SP 40 a Adresář sociálních služeb. Praha a středočeský reg   HESTIA Praha Jiné sociální práce 199
SP 39 Adresář sociálních služeb. Severočeský region.   HESTIA Praha Jiné sociální práce 134
SP 38 Adresář sociálních služeb. Východočeský region.   PRO-TEEN Hr.Král. Jiné sociální práce 143
SP 68 Adresář zdravotních, školských a sociálních služeb   Pedag.centr. ČeskéBud Naučná publikace sociální pomoc 28
M 14 Adresář zdravotnických zařízení v ČR - 1.část   ÚZIS Praha Odborná publikace organizace zdravotnictví, medicína 100
P 273 Affective Computing. Picard, Rosalind W. The MIT Press Camb. Odborná publikace   292
PS 131 Agnes´s Jacket. A Psychologist´s Search for the Meanings Hornstein, Gail A. Rodale, NY Odborná publikace psychiatrie, duševní poruchy 310
POP 93 Agorafobie. Svépomocná příručka. Praško, Ján a další Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace úzkost, poradenství 112
M 38 Agrese jako šance. Psychická podstata zdrav. prob Dahlke, Ruediger Euromedia Group Pha Naučná publikace psychosomatika, nemoc 445
P 73 Agrese tolerance a intolerance. Janata, Jaromír Grada Publ. Praha Odborná publikace   220
SP 74 Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Čadilová,Věra Jůn,H. Thorová,K. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace mentální retardace, autismus 243
P 236 Agrese, identita, osobnost. Čermák,Ivo Hřebíčková,M. Macek,P. Psych.ústav AV Brno Odborná publikace násilí, identita 315
P 347 Agrese, násilí a psychologie moci. Poněšický, Jan TRITON Praha Odborná publikace násilí, psychologie 226
PED 171 Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
PED 171 a Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
P 305 Agresivita dětí. Antier, Edwig Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace   101
ŠKPbak 523+CD Agresivita v bojových sportech. Bakalářská práce. Lička, Patrik bez nakladat.údajů Bakalářská práce sport, agresivita 43
ADD 31 Ahoj u nás. Jak se dá pracovat v České republice.   R-R Praha Odborná publikace prostituce 23
P 341 Aion. Příspěvky k symbolice bytostného JÁ. Jung, Carl Gustav Tom.Janeček Brno Odborná publikace psychologie 293
«» | | | 4 | | | ...