Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPbak 180+CD Změna postojů, laické veřejnosti vůči lidem z ÚSP. Bakalářská práce. Svobodová, Petra bez naklad.údajů Bakalářská práce mentální retardace, ústavní péče 62
ŠKPbak 280+CD Změna sebepojetí vlivem romantické lásky. Bakalářská práce. Matějíková, Klára bez nakladat. údajů Bakalářská práce láska, osobnost 46
ŠKPbak 237+CD Změny v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče. Bakalářská práce. Brujová, Veronika bez naklad. údajů Bakalářská práce pěstounská péče, rodina 58
F 372 Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii. Ajvaz, Michal FILOSOFIA Praha Naučná publikace fenomenologie, čas 144
F 100 Znepokojivá skutečnost cizího. Waldenfels, B. OIKOYMENH Praha Odborná publikace fenomenologie, filosofie 287
F 100 a Znepokojivá zkušenost cizího. Waldenfels, Bernhard OIKOYMENH Praha Naučná publikace fenomenologie, mezilidské vztahy 287
PT 618 Zneužití. Léčba následků sexuálního či emočního násilí. Röhr. Heinz-Peter Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace násilí, týrání 151
F 263 Zollikon Seminars. Protocols-Conversations-Letters. Heidegger,Martin Boss,Med.ed Northwest.Univ.Pres Naučná publikace fenomenologie, filosofie 360
F 477 Zollikoner Seminare Band 89. Gesamtausgabe. IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Heidegger, Martin Vittorio Klostermann Frankfurt am Main Naučná publikace fenomenologie, filosofie 880
POP 258 Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Liška, Václav PROFESSIONAL PUBLISHING Praha Naučná publikace příručka, škola 93
S 111 Zpráva o stavu romských komunit v České rep. bez autora Úřad vlády ČR Praha Naučná publikace menšiny, Česko 91
PT 504 Zpráva odjinud. Kocábová,Darja Kocvera,Jaroslav KONFRONTACE Hr.Kr. Jiné psychoterapie, mezilidské vztahy 95
S 126 Zpravodajství. Trampota, Tomáš Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace média, komunikace 191
PED 154 Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit Málková, Gabriela Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace vyučování, učení, škola 116
ŠKPmgr-556+CD Zprostředkování osvojení v České republice. Diplomová práce. Nožířová, Jana bez nakl.údajů Diplomová práce adopce, náhradní rodinná péče 86
PT 48 c Způsob bytí. Klíč. témata humanist. psychologie. Rogers, Carl R Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace mezilidské vztahy, rogersovská psychoterapie 292
PT 48 b Způsob bytí. Klíč. témata humanist. psychologie. Rogers, Carl R Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace mezilidské vztahy, rogersovská psychoterapie 292
PT 48 a Způsob bytí. Klíč. témata humanist. psychologie. Rogers, Carl R Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace mezilidské vztahy, rogersovská psychoterapie 292
ŠKPmgr 690 a+CD Způsoby psychosociální podpory studenta vysoké školy se schizofrenií. Diplomová práce. Kneslová, Lucie bez nakladat. údajů Diplomová práce duševní poruchy, studenti 64
ŠKPmgr-567+CD Způsoby využívání příspěvku na péči v regionu Varnsdorfsko. Diplomová práce. Hermanová, Iveta bez naklad.údajů Diplomová práce zdravotní postižení, sociální pomoc 91
«» ... | | | 303 | |