Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
P 215 b Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 c Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 d Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 e Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 f Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 a Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace psychologie, psychika 590
P 643 Základy psychologie. Vágnerová, Marie UK Karolinum Praha Učebnice psychika, psychologie 356
P 627 Základy psychometrie. Reiterová, Eva UP Olomouc Naučná publikace diagnostika, testy 117
PT 384 Základy psychoterapie pro lékaře. Beran, Jiří Grada Publ. Odborná publikace psychoterapie, psychoterapie speciální 155
PT 384 a Základy psychoterapie pro lékaře. Beran, Jiří Grada Publ. Odborná publikace psychoterapie, psychoterapie speciální 155
PT 436 Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 436 a Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 436 b Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 320 c Základy psychoterapie. 5. přepracované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 383
PT 320 d Základy psychoterapie. 7.vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál, Praha Naučná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 403
PT 320 b Základy psychoterapie. 2.dopl.a přeprac.vyd. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 400
PT 320 a Základy psychoterapie. 4. aktualizované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 392
PT 320 Základy psychoterapie. 4. aktualizované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 392
PED 143 Základy sociální pedagogiky. Kraus, Blahoslav Portál Praha Učebnice pedagogika 215
SP 10 Základy sociální práce Matoušek, Oldřich Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 309
«» ... | | | 302 | | | ...