Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PT 451 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 a Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 c Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 b Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
M 85 Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium Klener, Pavel a kol. KAROLINUM Praha Naučná publikace medicína 170
P 461 Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
P 461 a Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
J 9 Zákon o rodině a předpisy souvisící. 4.aktualiz.vy Holub, Milan Nová, Hana Linde Praha Naučná publikace   717
J 6 Zákon o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Jouza, Ladislav Linde Praha a.s. Odborná publikace   328
F 443 Založení a podstata. Sestavili Josef Fulka a Alena Tesková. Merleau-Ponty, Maurice OIKOYMENH Praha Naučná publikace metafyzika, fenomenologie 223
PS 132 Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Kriegelová, Marie Grada Publ. Praha Naučná publikace psychopatologie, adolescence 174
SP 72 Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Hrdá, Jana a kol. JÚŠ Praha Naučná publikace zdravotní postižení, práce 75
POP 246 Zamilovanost. Müller, Wunibald Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace láska, mezilidské vztahy 156
POL 21 Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog. Barša, Pavel CDK Brno Odborná publikace islamismus, politologie 184
Zápisy z Apolináře 1951 - 1990. CD - Část 1,2,3,4. Jen pro studijní účely. Skála, Jaroslav Ma´tová, Arnoštka Klinika u Apolináře, Praha   alkohol, závislost  
ŠKPmgr 820+CD Zapojení lidí s duševním onemocněním do výuky na vysokých školách. Diplomová práce. Wohlinová, Kristýna bez nakladatel. údajů Diplomová práce duševní poruchy, studenti 70
K 32 Zapomenuté umění naslouchat. Proč naslouchání... Nichols, Michael P. Návrat domů Praha Naučná publikace mezilidské vztahy, komunikace 300
POP 253 Žárlivost - jak ji zvládat. Novák, Tomáš GRADA Publ. Praha Naučná publikace partnerství, poradenství 144
POP 110 Žárlivost a rivalita. Průvodce výchovou v rodině. Dalloz, Danielle Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace rodinná výchova, děti 111
ŠKPbak 504+CD Žárlivost v partnerských vztazích. Bakalářská práce. Adamovičová, Michaela bez nakladat.údajů Bakalářská práce partnerství, žárlivost 53
«» ... | | | 298 | | | ...