Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
SP 10 c Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 e Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 b Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
SP 10 d Základy sociální práce. Matoušek, Oldřich a kol. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální práce, sociální politika 309
P 350 Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 b Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
P 350 c Základy sociální psychologie. Hayesová, Nicky Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie, mezilidské vztahy 166
S 48 Základy sociologického výzkumu. Surynek,A. Komárková,R. Kašparová Management Press Pha Odborná publikace výzkum, sociologie 160
SP 14 Základy speciálního poradenství. Struktura a formy Novosad, Libor Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální pomoc, zdravotní postižení 159
F 159 a Základy společ.věd pro učitele učitelů - studenty Jirásková,V. Kotˇa,J. Pelcová,N.... EUROLEX BOHEMIA   filosofie, etika 851
F 271 Základy společ.věd II. Základy filozofie a psychologie. Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice filosofie, psychologie 184
F 159 Základy společ.věd IV. Vztah ke světu jako celku. Pelcová,Nadˇa Pešková,Jaroslava... EUROLEX BOHEMIA   filosofie, etika 217
POL 54 Základy společ.věd IV. Základy státovědy, politologie a soc Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice politologie, sociologie 157
EM 62 Základy společenských věd I. Základy ekonomie, mez.vzta Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice ekonomie, logika 158
S 132 Základy společenských věd I.díl - Péče o duši Kotˇa-Pelcová-Pešková-Schlegelová Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 190
S 132 a Základy společenských věd II.díl - Péče o obec Jirásková-Pelcová-Pešková-Purkráb Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 196
K 31 Základy společenských věd III.díl - Péče o jazyk.. Pelcová-Pešková-Prokeš-Semrád... Eurolex Bohemia, Pha Učebnice jazykověda, komunikace 289
S 174 Základy statistiky pro studenty psychologie. 3.uprav.vyd. Reiterová, Eva UP Olomouc Naučná publikace statistika, metodologie 87
PT 591 Základy systemické terapie. Ludewig, Kurt Grada Publ. Praha Naučná publikace terapie, psychoterapie speciální 111
«» ... | | | 297 | | | ...