Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
P 654 Ztráta. Smutek a deprese. Bowlby, John Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace úzkost, deprese 420
R 111 Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 a Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 b Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 c Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 d Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
SP 124 Zvířata v domovech pro seniory. Příručka pro návšt kolektiv HESTIA Praha Naučná publikace senioři, terapie 36
BEL 92 Zvíře. Příběh o klukovi, který promluvil. Hayden, Torey L. Portál,s.r.o. Praha Román životní problémy, děti 307
POP 181 Zvitězte nad stresem. Geisselhart,R.R. Hofmann-Burkhart,Ch. Grada Publishing Praha Naučná publikace stres, duševní hygiena 99
PED 61 a Zvládání emočních problémů školáků. Stuchlíková, Iva a kol., Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace emoce, děti 170
PED 61 b Zvládání emočních problémů školáků. Stuchlíková, Iva a kol., Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace   170
ŠIKPbak 224+CD Zvládání telefonní skatologie na dětské krizové lince. Bakalářská práce. Mifková, Petra bez nakladat. údajů Bakalářská práce krizová intervence, sexuální deviace 60
S 79 Zvrácená pyramida. Blažek, Bohuslav Olmrová, Jiřina SLON Praha Odborná publikace marketing, sociologie 191
ŠKPmgr1006 Žvýkání jako dynamický mimický výraz. Diplomová práce. Dautbegović, Nino bez nakladat.údajů Diplomová práce mimika, vnímání 61
ŠKPbak 322+CD Zvyšování motivace prostřednictvím gamifiíkačních prvků k větší aktivitě v online obchodě. Bakalářská práce. Procházková, Lenka bez nakladat.údajů Bakalářská práce motivace, obchod 65
«» ... | | | 297