Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
EM 62 Základy společenských věd I. Základy ekonomie, mez.vzta Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice ekonomie, logika 158
S 132 Základy společenských věd I.díl - Péče o duši Kotˇa-Pelcová-Pešková-Schlegelová Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 190
S 132 a Základy společenských věd II.díl - Péče o obec Jirásková-Pelcová-Pešková-Purkráb Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 196
K 31 Základy společenských věd III.díl - Péče o jazyk.. Pelcová-Pešková-Prokeš-Semrád... Eurolex Bohemia, Pha Učebnice jazykověda, komunikace 289
S 174 Základy statistiky pro studenty psychologie. 3.uprav.vyd. Reiterová, Eva UP Olomouc Naučná publikace statistika, metodologie 87
PT 591 Základy systemické terapie. Ludewig, Kurt Grada Publ. Praha Naučná publikace terapie, psychoterapie speciální 111
PT 451 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 a Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 c Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 b Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
M 85 Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium Klener, Pavel a kol. KAROLINUM Praha Naučná publikace medicína 170
P 461 Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
P 461 a Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
J 9 Zákon o rodině a předpisy souvisící. 4.aktualiz.vy Holub, Milan Nová, Hana Linde Praha Naučná publikace   717
J 6 Zákon o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Jouza, Ladislav Linde Praha a.s. Odborná publikace   328
F 443 Založení a podstata. Sestavili Josef Fulka a Alena Tesková. Merleau-Ponty, Maurice OIKOYMENH Praha Naučná publikace metafyzika, fenomenologie 223
PS 132 Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Kriegelová, Marie Grada Publ. Praha Naučná publikace psychopatologie, adolescence 174
SP 72 Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Hrdá, Jana a kol. JÚŠ Praha Naučná publikace zdravotní postižení, práce 75
POP 246 Zamilovanost. Müller, Wunibald Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace láska, mezilidské vztahy 156
POL 21 Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog. Barša, Pavel CDK Brno Odborná publikace islamismus, politologie 184
«» ... | | | 295 | | | ...