Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie 1 volné místo

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

MUDr. Prokop Remeš

Termín pá 14.1. (16:00-20:00); so 15.1. (9:00-18:00); ne 16.1.2022 (9:00-13:00)

Pro koho je seminář určen

  • Pro zájemce o osobnostní růst a seberozvoj 
  • Pro všechny laické zájemce o danou problematiku
  • Pro zájemce o spirituální oblasti lidského života
  • Pro studenty psychologie, teologie, religionistiky, sociální práce a příbuzných humanitních směrů
  • Pro psychoterapeuty (věřící i nevěřící), zejména pokud pracující s věřícími lidmi
  • Pro kněze, pastory a církevní pracovníky v oblasti duchovní péče
  • Pro sociální pracovníky a lékaře pečující o lidi v hraničních životních situacích

Popis semináře

Seminář uvádí do problematiky spirituality a náboženskosti člověka. Existuje specificky ženská a mužská spiritualita? Nebo je to záležitost rolí? Máři Magdaléna a apoštol Tomáš jako archetypy mužsko-ženské psychiky, jak se projevují v oblasti spirituality. Vztah anima a animy v lidské duši na příkladu biblických příběhů.

 

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR - KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.


Zpět