Utrpení soudce Schrebera (Daseinsanalýza a psychoanalýza V.) (Cyklus 10 setkání) 27 volných míst

_
s
Cena: 3 000 Kč i Cena za 10 setkání
Snížená cena 2 500 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Petr Kouba, PhD.

Termín Termíny přednášek: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2023, 4.1., 18.1., 1.2., 15.2.2024 - vždy 18.00-20.00
Místo konání online  

Cena za 10 setkání

Popis semináře

Tento seminář volně navazuje na předchozí kurzy „Daseinsanalýza a psychoanalýza I, II, III, IV“. Jak název napovídá, v centru naší pozornosti bude případ soudce Schrebera, který Freud analyzuje na základě pacientovy slavné autobiografie. Na rozdíl od Freudových vlastních kasuistik, které představují různé podoby neuróz, se zde jedná o případ paranoidní schizofrenie. Naším východiskem bude Schreberovo vlastní líčení jeho prožitků a následně Freudova interpretace. Budeme sledovat podobnosti s myšlenkovými motivy křesťanské mystiky, abychom se přiblížili k samotnému fenoménu utrpení. Ten chceme zkoumat nenormativním způsobem jako zvláštní kombinaci fenoménů trpnosti, traumatu a události. V souvislosti s utrpením soudce Schrebera budeme dále sledovat schizofrenní pohyby „stávání se ženou“ a „stávání se boží milenkou“, které budeme analyzovat v širším kontextu fenomenologie genderu a fenomenologie náboženství. Abychom podtrhli anti-psychiatrickou perspektivu, doplníme Freudovu interpretaci utrpení soudce Schrebera interpretacemi Canettiho, Lacana a zejména pak Deleuze a Guattariho. V takto vytvořeném pojmovém kontextu však nechceme uváznout jako moucha v pavučině. Naopak se skrze něj chceme dostat k nenormativní hermeneutice utrpení, která rozšíří myšlenkové spektrum fenomenologické psychopatologie a vrhne nové světlo na fenomenologii genderu a fenomenologii náboženství.

Začátek kurzu: 5. 10. 2023. Kurz se bude konat každé dva týdny, vždy ve čtvrtek od 18 hodin.

Termíny setkání: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2023, 4.1., 18.1., 1.2., 15.2.2024.

Kurz bude probíhat pouze online formou.

Předpoklady zápisu do kurzu: kurz je vhodný pro začátečníky, pokračující studenty a studentky  i praktikující psychoterapeuty a psychoterapeutky.

Podmínky absolvování kurzu: aktivní účast na seminářích a četba probírané literatury.

 

Profil lektora

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).


Zpět