Transakční analýza - praktické využití v pracovních a osobních situacích Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

PhDr. Jiří Libra

Termín pá 21.1.2022 (10:00-19:00) - so 22.1.2022 (9:00-17:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Pro zájemce o transakční analýzu -  TA.
  • Pro studenty lékařství, psychologie, psychoterapie, sociální práce, pedagogiky a příbuzných humanitních oborů.
  • Pro psychology, dětské psychology, lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, poradce, psychoterapeuty, sociální pracovníky, učitele, vychovatele, manažery, kouče.
  • Pro všechny, kteří se zajímají o efektivní teorii komunikace, osobnosti a vývoje osobnosti, psychoterapii zaměřenou na osobnostní růst a změnu, o teorii vývoje dítěte.

Popis semináře

Seminář seznámí účastníky s pokročilou teorií TA – koncepty her, životního scénáře, využití TA v poradenské a psychoterapeutické praxi (koncepty kontraktu, základní poradenské a psychoterapeutické intervence). Zvláštní pozornost je věnována TA teorii vývoje skupiny a práci se skupinami (v psychoterapeutické, pedagogické, manažerské praxi).
Seminář probíhá formou přednášky základních témat teorie a následným cvičením, jehož cílem je pochopení souvislostí, demonstrace možného využití k analýze konkrétních případů (které nabízí lektor i účastníci výcviku ze své  praxe). Zařazena jsou strukturovaná TA cvičení. Střídá se práce ve velké skupině s prací v menších skupinách či dvojících. Vezměte si s sebou tužku a papír.

Co se na seminářích TA dozvíte

  • Že TA je podivuhodně moderní způsob uvažování, přestože její jazyk podle některých odborníků „zůstal v 60. letech“. Že racionalita se vzájemně nevylučuje se spiritualitou, kterou není nutno chápat jako magicko-mystický fenomén.
  • Že lze integrovat psychoanalytický, behaviorální a humanistický proud do účinného neredukujícího systému, který je konzistentní, reprezentující od svého vzniku celostní bio-psycho-socio-spirituální přístup.
  • Že komunikace může být otevřená a svobodná i ve velmi těžkých a nesrozumitelných druzích kontaktu.
  • Nahlédnete při cvičeních do vlastních komunikačních stereotypů – včetně těch, na jejichž půdorysu dlouhodobě komunikujete se sebou a se světem (hry, životní scénáře).
  • Že pro vás i Vaše klienty může být důležitější než podrobně analyzovat  obrany jednotlivců a skupin, raději zjišťovat a analyzovat strategie, jak si zajišťují příjem energie z kontaktu na přežití, jak si udržují struktury obrazu světa a zisky ze sociálních pozic, jak přistupují k základním existenciálním tématům. Jakou roli v těchto zvládacích strategiích hrají myšlenkové stereotypy, emoce, hodnotové postoje, vývojová stadia osobnosti v interakci se sociálním prostředím.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Před semináři není nutná žádná průprava v TA, začínáme od bazální teorie, postupně se opakovaně přibližujeme k jejímu využití a přidáváme témata a aplikace. Účast na semináři TA I. je pro účastníka semináře TA II. výhodou.

 

Profil lektora

Jiří Libra (PhDr.) vystudoval psychologii na filozofické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1981 v praxi, nejprve jako poradenský psycholog, od roku 1983 – 2003 klinická praxe v psychiatrických nemocnicích a ambulanci (PN Jihlava, PN Havlíčkův Brod, dětská psychiatrická ambulance v Havlíčkově Brodě). Od začátku devadesátých let se podílel na rozvoji mimo-nemocničních služeb v oblasti duševního zdraví (Fokus Vysočina, Podané ruce – na postu vedoucích odborných pracovníků). Od roku 2005 učí na 1. LF UK v rámci oboru adiktologie, od roku 2012 je zástupcem přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze pro vzdělávací činnost.  Dlouhodobě je lektorem sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků (SUR), supervizorem programů služeb, poradcem, pokračuje v psychoterapeutické praxi.
Absolvoval dlouhodobé výcviky v psychoterapii (SUR, TA 101, Prague TA Project), v managementu (NROS+Univerzita Karlova), v supervizi (supervize soc. služeb, supervize služeb psychiatrické komunitní péče, výcvik v integrované supervizi ČAS). Atestace v oboru klinická psychologie ve zdravotnictví, systematická psychoterapie ve zdravotnictví, způsobilost k výkonu povolání adiktologa.


Zpět