Transakční analýza 8 volných míst

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

PhDr. Jiří Libra

Termín pá 4.12.2020 (10:00-19:00) - so 5.12.2020 (9:00-17:00)

Pro koho je seminář určen

  • Pro zájemce o transakční analýzu -  TA.
  • Pro studenty lékařství, psychologie, psychoterapie, sociální práce, pedagogiky a příbuzných humanitních oborů.
  • Pro psychology, dětské psychology, lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, poradce, psychoterapeuty, sociální pracovníky, učitele, vychovatele, manažery, kouče.
  • Pro všechny, kteří se zajímají o efektivní teorii komunikace, osobnosti a vývoje osobnosti, psychoterapii zaměřenou na osobnostní růst a změnu, o teorii vývoje dítěte.

Popis semináře

Seminář seznámí účastníky s historií vývoje TA, s postavou jejího zakladatele Erica Berneho a s jeho moderními následovníky. Představí kořeny a filozofii TA, základní koncepty TA (ego-stavy, strukturální analýza, funkční analýza), koncept transakcí jako jednotek komunikace, s pravidly komunikace, s možnostmi, jak volit různé druhy komunikace.  Je představena TA teorie motivace a typy strukturace času, analýza her a analýza životního scénáře. Dále jsou probírána témata pojetí zdraví a poruch zdravého vývoje osobnosti - od patologie všedního dne k závažným vývojovým poruchám. V aplikační části semináře se věnujeme uzavírání kontraktu v situacích klinických, poradenských, organizačních, výchovných a výukových. Probrána bude konceptualizace případu a postupy práce na změně. Zvláštní pozornost je věnována TA teorii skupinové dynamiky a práci se skupinami.
Seminář probíhá formou postupného představení částí teorie a demonstraci jejího využití na minikazuistikách, které nabízí lektor i účastníci výcviku ze své aktuální praxe. Zařazeny jsou ukázky strukturovaných TA cvičení. Střídá se práce ve velké skupině s prací v menších skupinách či dvojících. Vezměte si s sebou tužku a papír.

Co se na semináři dozvíte

  • Že TA je podivuhodně moderní způsob uvažování, přestože její jazyk podle některých odborníků „zůstal v 60. letech“.
  • Že lze integrovat psychoanalytický, behaviorální a humanistický proud do účinného neredukujícího systému, který je konzistentní.
  • Že komunikace může být otevřená a svobodná i ve velmi těžkých a nesrozumitelných druzích kontaktu.
  • Nahlédnete při cvičeních do vlastních komunikačních stereotypů – včetně těch, na jejichž půdorysu dlouhodobě komunikujete se sebou a se světem.
  • Že důležitější než popisovat patologii jednotlivců a skupin je uvažovat o tom, jak si zajišťují energii na přežití a možný růst.
 

Profil lektora

Jiří Libra (PhDr.) vystudoval psychologii na filozofické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1981 v praxi, nejprve jako poradenský psycholog, od roku 1983 – 2003 klinická praxe v psychiatrických nemocnicích a ambulanci (PN Jihlava, PN Havlíčkův Brod, dětská psychiatrická ambulance v Havlíčkově Brodě). Od začátku devadesátých let se podílel na rozvoji mimo-nemocničních služeb v oblasti duševního zdraví (Fokus Vysočina, Podané ruce – na postu vedoucích odborných pracovníků). Od roku 2005 učí na 1.LF UK v rámci oboru adiktologie, od roku 2012 je zástupcem přednosty Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze pro vzdělávací činnost.  Dlouhodobě je lektorem sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků (SUR), supervizorem programů služeb, poradcem, pokračuje v psychoterapeutické praxi.
Absolvoval dlouhodobé výcviky v psychoterapii (SUR, TA 101, Prague TA Project), v managementu (NROS+Univerzita Karlova), v supervizi (supervize soc. služeb, supervize služeb psychiatrické komunitní péče, výcvik v integrované supervizi ČAS). Atestace v oboru klinická psychologie, psychoterapie ve zdravotnictví. Způsobilost k výkonu povolání adiktologa.


Zpět