Terapie zpěvem Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Pavla Štěpničková

Termín termín bude upřesněn so (9:00-19:00) - ne (9:00-16:00)

Na semináři se bude pracovat s intuitivnín zpěvem, silovou písní a dechem. Zážitkový seminář je zaměřený na zpěv a dechová cvičení, na aktivacitvůrčích schopností jedince a otevření cest ke zdroji vlastní síly a vnitřního klidu. Seminář vede k prohloubení přirozených schopností za pomoci hudby a zpěvu jako univerzálního jazyka, kterému každý rozumí. Využívá prvků voicetherapy jako cesty k objevování a otevírání nejen lidského hlasu, ale i hlasu vnitřního, který nás naučí vnímat citem skutečnost a vyjádřit to, co opravdu cítíme.

Profil lektora

Mgr. Pavla Štěpničková, vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý. Má za sebou psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA) a výcvik SUR. Absolvovala řadu seminářů FFSS EUROPE specializovaných na staré spirituální techniky léčby a tříletý nástavbový program šamanských technik ve Švýcarsku vedený Sandrou Ingerman. Má mnoholetou praxi s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Má svoji soukromou praxi a rovněž pořádá workshopy zaměřené na šamanské meditace a voice therapy. Vlastní hudební tvorbu prezentovala na CD „Návrat ztracené duše“, vydaném v roce 2006 a na CD „Voices of Intuition“, vydaném v roce 2012.


Zpět