Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

MUDr. Radana Syrovátková

Termín Termín bude upřesněn, podzim 2020 so (9:00-19:00) - ne (9:00-16:00)

Pro koho je seminář určen

 • Pro zájemce o taneční a pohybovou terapii
 • Pro studenty psychologie
 • Pro pracovníky v sociálních službách, které zajímají expresivní metody
 • Pro kohokoliv, kdo hledá novou inspiraci pro práci s procesem a změnou jiným způsobem
 • Pro ty, kdo hledají nové zdroje proti vyhoření

Popis semináře

Během semináře se účastníci mohou dozvědět základní rámec filozofie taneční a pohybové terapie, včetně sebezkušenostní části. Dotýkati se budeme teoretických východisek, oblastí aplikace, ale hlavně ve zkušenosti v pohybu budeme objevovat, pojmenovávat, rámovat a také využívat kreativní potenciál těla a pohybu. Pohyb jako takový je prekonceptem změny a práce s ní a je zajímavým zdrojem pro práci psychoterapeuta, ale i v jiných profesních oblastech, které s pohybem či s expresivitou a tvorbou zacházejí.

Co se na semináři dozvíte

 • Výchozí principy taneční a pohybové terapie
 • Oblasti aplikace taneční a pohybové terapie
 • Zkušenosti s tvorbou řešení v pohybu s klienty a cílovými skupinami
 • Jak sami můžete s pohybem v sobě a s druhými podporovat tvořivý proces a terapeutický proces
 • Jaké jsou vaše pohybové a tělesné zdroje

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

 • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT, je psychiatr, psychoterapeut a taneční a pohybový terapeut. Vzdělání v oblasti taneční a pohybové terapie získala pod ADTA – American Dance Therapy Association, a praktikuje ji cca 20 let se svými klienty. Je zakladatelkou TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie, kde také vyučuje budoucí terapeuty, superviduje, přednáší, publikuje.


Zpět