Sugesce a sugestivní metody v lékařství a v praktickém životě 7 volných míst

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Termín pá 21.1.2022 (10:00-19:00) - so 22.1.2022 (9:00-17:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s úkazem sugesce a s jeho využíváním či zneužíváním
  • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností s uplatňováním sugestivních postupů v lékařství

Popis semináře

Náplní semináře jsou střídavě teoretické a metodické výklady, kazuistické ilustrace, praktické příklady, sdílení zkušeností a diskusí k možnostem, jak rozpoznávat sugestivní vlivy v mezilidských kontaktech v praktickém životě a v péči o zdraví, jak využívat jejich prospěšných účinků v podpůrné psychoterapii nebo jak rozpoznávat jejich neetické užití a čelit mu. Účastníkům má poskytnout pochopení, jak lze k tomuto účelu zužitkovat porozumění vlastnostem sugestivního působení, a uplatnit přitom tvořivé a kritické myšlení.

Co se na semináři dozvíte

  • Povaha sugesce a sugestivního působení.

  • Způsoby bezděčného a vědomého uplatňování sugesce v praktickém životě a v péči o zdraví.

  • Sugesce v reklamě, v mediálních pořadech, v sociálních sítích; formy jejich podávání a podmínky jejich účinnosti.

  • Rozpoznávání sugestivních vlivů a jejich vhodného využívání, popřípadě obraně před jejich záměrným zneužíváním.

  • Metody využívání sugestivních postupů v klinické léčbě a poradenství.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Výhodné, ne však nezbytné, je absolvovat seminář z oboru autoregulačních (relaxačních, imaginativních apod.) metod.

Profily lektorů

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.

MUDr. Olga Dostálová, CSc. je klinickou onkoložkou, s kvalifikací v psychoterapii pro nepsychiatrické obory a s erudicí v sociální práci. Jako jedna z prvních se zabývala imunitou onkologicky nemocných a u nás vůbec jako první se soustavně věnovala psychice a psychoterapii pacientů s nádorovým onemocněním. V této oblasti byli jejími učiteli prof. Kratochvíl a doc. Skála a po řadě dřívějších desítek studií věnovaných klinické onkologii publikuje monografie o psychologické problematice péče o onkologicky nemocné. V současnosti působí (již od jejího založení v r. 2000) na PVŠPS, nyní ve funkci kancléřky školy.


Zpět