Strukturované metody logoterapie 3 volná místa

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín 3.-4.11.2023 pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s metodami logoterapeutické léčby
  • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v logoterapii či v psychoterapii

Popis semináře

Náplní semináře jsou střídavě teoretické a metodické výklady, kazuistické ilustrace, praktická cvičení, sdílení zkušeností a diskuse k možnostem léčebného uplatnění logoterapie a existenciální analýzy k léčbě noogenně nebo psychogenně podmíněných poruch kognitivní, motivační, emoční, nebo psychofyziologické povahy. Účastníkům má poskytnout pochopení, jak lze k tomuto účelu zužitkovat existenciální motivace a schopnosti člověka, a vybavit je dovedností, jak zde vyučované metody vhodně volit a prakticky uplatňovat.

Co se na semináři dozvíte

  • Povaha, antropologické zdroje a možnosti léčebného uplatnění logoterapie
  • Logoterapeutická pomoc při překonávání existenciální frustrace a nacházení smyslu v životě
  • Uplatnění logoterapeutických metod v léčbě psychogenních poruch či selhávání
  • Indikace a praktické užití logoterapeutických metod postojové změny, paradoxní intence, dereflexe

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Výhodné, ne však nezbytné, je absolvovat předchozí seminář Základy logoterapie a logodiagnostiky.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět