Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů) online 25 volných míst

_
s
Cena: 11 000 Kč i Cena za 4 setkání
Snížená cena 8 940 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Termín 3.-4.11.2022 čt 9.00-17.00 pá 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Cyklus 4 dvoudenních seminářů

Seminář bude zároveň prezenčně a zároveň online. Tato přihláška je na účast online.

Rozhovor v psychoterapii či v psychoterapeutickém poradenství je základní a nejúčinnější psychoterapeutickou metodou. V psychoterapii máme řadu způsobů jak s klientem hovořit a člověk se jim musí naučit. Na zvládnutí rozhovoru pak závisí úspěšnost psychoterapie. Každá metoda rozhovoru má své opodstatnění: jednak praktické, jednak teoretické.

V semináři se budeme věnovat rozhovoru, který jsme vyvinuli, vyzkoušeli a který i nadále rozvíjíme. Je daseinsanalytický a nazvali jsme jej „vrozumívání“. Byl inspirován a také porovnáván s jinými typy rozhovorů a ze srovnání vyplývá, že má několik typických charakteristik: 1. Rozhovor se vždy soustřeďuje na téma, které je pro hovořícího právě aktuální, 2. Postupně s hovořícím vstupujeme do aktuálního tématu rozhovoru a usazujeme se v něm tak, jak se před námi postupně rozvíjí. Neodskakujeme, ani nespojujeme dané téma s jinými situacemi a tématy, ale spíše podrobně procházíme společně s druhým danou situací a snažíme se jí porozumět ze situace samé i z postavení a chování daného subjektu v ní, 3. Kruciálním znakem rozhovoru je prožívání, emoce spojené s tématy dialogu. Jejich prožití zakládá skutečné porozumění, 4. Součástí situací v rozhovoru se stává i terapeut. A proto během něj terapeut hovoří o svých pocitech, které ze situace vyvěrají. Je pak umění oddělit momentální pocity od jiných.

Seminář je určen všem kolegům, kteří pracují v pomáhajících profesích. Nejsou však vyloučeni ani jiní zájemci. Umění tohoto rozhovoru skvěle uplatníte i v osobním životě! Je pravdivý, nemanipulativní, dialogický, neexpertní, respektující a zainteresovaný. Umění empatie posouvá k nové hranici!

 

Profil lektora

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, V současnosti výcvikový daseinsanalytika, výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spoluzakladatel (s doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem) České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 1. komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.


Zpět