Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II. 9 volných míst

_
s
Cena: 3 500 Kč
Snížená cena 2 900 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Jan Kožnar

Termín pá: 30.10.2020 (16.00 - 20.00); so: 31.10.2020 (9.00 - 18.00); ne: 1.11.2020 (9.00 - 13.00), 1. seminář

Cyklus 2 navazujících seminářů

Pro koho je seminář určen

 • Pro zájemce o sexuologii a lidskou sexualitu
 • Pro psychoterapeuty
 • Pro rodiče dětí a dospívajících
 • Pro lidi, kteří chtějí zlepšit komunikaci o intimním životě se svým partnerem
 • Pro lékaře
 • Pro sociální pracovníky

Popis semináře

Dvoudenní seminář poskytne studentům informace z moderní sexuologie. Jeho cílem je vést účastníky semináře k dovednostem přiměřeně pojmenovávat sexuální jevy a otázky i naučit se komunikovat o veškerých aspektech lidské sexuality s patřičnou dávkou nepředsudečné profesionality a etiky. Součástí semináře budou i četné diskuse, jejichž cílem je stimulovat studenty ke zdravým a moderním sexuologickým postojům k lidské sexualitě, její psychologii i psychopatologii.

 

Co se na semináři dozvíte (I.)

 1. Kognitivní a postojové předpoklady o lidské sexualitě jako východisko duševního zdraví, psychologického a sexuologického poradenství a psychoterapie, pedagogické a sociální práce, jakož i sexuální výchovy.
 2. Biologické, psychosociální a zdravotnické aspekty sexuality.
 3. Osobní hodnoty v oblasti sexuality a jejich vliv na sexuální chování, jakož i na profesionální poradenskou, psychoterapeutickou, pedagogickou a sociální práci.
 4. Komunikace o sexualitě. Jazyk, slova, poselství. Informace, předsudky a mýty o sexualitě.
 5. „Gender“, sexuální identita, pohlavní role, sexuální vývoj v normě i patologii. Dětská sexualita. Sexualita v dospívání a dospělosti.
 6. Sexuální výchova.
 7. Sexualita a stárnutí.
 8. Masturbace jako solitární sexualita. Mýty a předsudky o masturbaci. Dobré důvody pro masturbaci.
 9. Sexuální fantazie, sexuální prožívání a sexuální chování. Pevná hranice vnitřního světa a chování jako známka sexuálního zdraví.
 10. Láska, intimita a sexualita. Hodnoty a životní styl. Intimní komunikace a oblasti intimity.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Co se na semináři dozvíte (II.)
 1. Sexuální variabilita a definice normality v sexu.
 2. Teorie sexuálního motivačního systému u člověka.
 3. Sexuální orientace.
 4. Parafilie a možnosti jejich léčby. Sexuální delikvence a ochranné léčení.
 5. Vynucený sex: znásilnění, sexuální zneužívání, sexuální obtěžování.
 6. Kompulzivní sexuální chování. „Závislost na sexu?“
 7. Sexuální dysfunkce a sexuální terapie.
 8. Sexuálně přenosné nemoci, HIV infekce, AIDS. Bezpečnější sex.
 9. Sexuální anamnéza (historie) při poradenské a psychoterapeutické práci s lidmi se sexuálními problémy.
 10. Sexualita a etika profesionální role v sexuologii, poradenství, psychoterapii, pedagogice a sociální práci.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář je nezbytné nejprve absolvovat seminář Psychologie a psychopatologie lidské sexuality I.

Profil lektora

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., vystudoval psychologii v Bratislavě, specializoval se na klinickou psychologii. Do roku 1978 pracoval na Psychologické výchovné klinice v Bratislavě, později ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. V současné době působí v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde se zabývá psychoterapií sexuálních delikventů, přednáší rovněž na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Zpět