Péče o duši: Transgenerační paměť 9 volných míst

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD.

Termín čt 3.3. (12:00-20:00); pá 4.3.2022 (9:00-18:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Osoby, které se teoreticky a prakticky zajímají o metody nápravy paměti zatížené historickými traumaty
 • Studenty a profesionály se zájmem o transgenerační paměť
 • Zájemce o otázky spojené s aktivním retušováním, zapomínáním a odpouštěním zatížené kolektivní paměti
 • Zájemce o metody a zdroji nápravy traumatické paměti, jakými jsou muzea, památníky, memoáry, rituály amnestie, komise usmíření a odpouštění a transgenerační terapie

Popis semináře

Jakým způsobem se vypořádáváme s neodpustitelnou minulostí? Jaké jsou formy paměti, jež nám umožňují nezatíženou přítomnost a otevřenou budoucnost? Tyto otázky jsou předmětem studia osobních i kolektivních traumat, jakým jsou např. totalitní režimy a genocidy minulého století.

V tomto semináři se budeme věnovat tématům transgeneračních traumat a jejich nápravy:
1. Teorie dle vybrané literatury (s důrazem na Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, 2006)
2. Sebezkušenostní diskuze osobní a kolektivní paměti v kontextu dvou totalit (Martin Matuštík, Co je slyšet z mlčení: Náprava napříč generacemi (2018 jako e-kniha na martinus.sk)
3. Práce ve skupinách: projekt virtuálního transgeneračního muzea totalitních režimů s osobními a historickými vzpomínkami,  sebezkušenostními expozicemi, skupinovou prací s muzejními tématy, uměním a rituály.

Co se na semináři dozvíte

 • Proč je paměť základem péče o duši
 • Jak se epigenetický fenomén transgenerační paměti objevuje napříč generacemi dvou totalit 20. století
 • K čemu vede popírání historického traumatu bez vypořádání se s jeho minulostí v každodenním životě a kultuře
 • Jak může člověk žít, kdyby se veřejně konfrontoval s transgeneračními traumaty své rodiny i společnosti
 • Jak pracovat s nepolitickou a nadčasovou dimenzí odpouštění v kontextu činnosti muzea, památníku, memoáru, rituálu amnestie, komise usmíření a transgenerační skupinové terapie

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

 • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.
 • Doporučená četba: Milan Kundera, Kniha smíchu a zapomnění (1981) a Sigmund Freud Truchlení a melancholie  (1916, 1952)

Profil lektora

Martin Beck Matuštík obdržel PhD z filozofie na Fordham University v New Yorku, studoval u Prof. J. Habermase ve Frankfurtu a po roce 1989 dvakrát hostoval jako Fulbright profesor na FFUK, FHS a v CTS na Filozofickém ústavu v Praze. Od roku 1991 učil filozofii na Purdue University, Indiana. Od roku 2008 je řádným profesorem filozofie a religionistiky na Arizona State University, kde založil magisterské studium zaměřené na etickou a kontemplativní péči o duši pro sociální a pastorální práci. Pracoval jako dobrovolník v Hospice of the Valley (Phoenix, největší neziskový hospic v USA). Vede semináře o traumatu a transgenerační paměti, existencialismu a etice nápravy po holokaustu. Přemýšlí a píše o budoucnosti člověka, nových hodnotách a rozšiřování vědomí v éře umělé intelligence. V češtině publikoval Co je slyšet z mlčení: Náprava napříč generacemi a Neklid doby: Eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška  (Philosophia 2006). Gál Fedor, Jurštáková Klára, Matuštík Martin Beck: Memento Mori (Petrus, 2021)
https://martinbeckmatustik.blog/
Více zde.

 


Zpět