Důvěra místo strachu Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Pavla Štěpničková

Termín so 14.3.2020 (9:00-19:00) - ne 15.3.2020 (9:00-16:00)
Seminář je koncipovaný převážně jako zážitkový, teorie je prokládána řadou praktických cvičení, která podporují důvěru a zmírňují náš strach. Odhalíme podoby svého strachu a budeme hledat cesty, jak budovat důvěru v život. Strach má v naší kultuře mnoho tváří. Hraje klíčovou roli ve způsobu, jakým budujeme přátelství, kariéru, milostné vztahy, zdraví, přičemž se objevuje prakticky denně jako určující motiv našeho života, aniž si to uvědomujeme. Našim životem nás provázejí tři základní vzorce strachu-strach z opuštění, strach ze selhání a strach z odevzdání. Je třeba nalézt cestu z vězení, do nejž nás uzamkl náš vlastní strach. Šamanskou meditací podpoříme důvěru, aby v našem životě převzala vedení

 

Profil lektora

Mgr. Pavla Štěpničková, vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý. Má za sebou psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA) a výcvik SUR. Absolvovala řadu seminářů FFSS EUROPE specializovaných na staré spirituální techniky léčby a tříletý nástavbový program šamanských technik ve Švýcarsku vedený Sandrou Ingerman. Má mnoholetou praxi s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Má svoji soukromou praxi a rovněž pořádá workshopy zaměřené na šamanské meditace a voice therapy. Vlastní hudební tvorbu prezentovala na CD „Návrat ztracené duše“, vydaném v roce 2006 a na CD „Voices of Intuition“, vydaném v roce 2012.


Zpět