Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) 9 volných míst

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Termín čt 7.4. (9:00-18:00) - pá 8.4.2022 (9:00-17:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Místo konání: Hekrova 805, Praha 4

Pro koho je seminář určen

 • Lidi, kteří pečovali nebo pečují o umírající
 • Lidi, kteří si prošli klinickou smrtí a zážitky blízkými smrti
 • Lidi, kteří ve svém životě pociťují strach ze smrti
 • Sociální pracovníky a lékaře pečující o dlouhodobě nemocné a umírající
 • Psychoterapeuty pracující s vážně nemocnými lidmi a s pozůstalými
 • Zájemce o východní filosofie
 • Zájemce o daseinsanalýzu

Popis semináře

Celý dvoudenní seminář je členěn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Cílem semináře je jednak seznámit posluchače s teoriemi a myšlenkami některých existenciálně zaměřených autorů (např. Heidegger, Boss, Tillich, Sartre, Yalom), ale také otevřít se prožitku vlastní konečnosti, který může být v životě, v psychoterapii, ale i v sociální práci využíván jako akcelerátor životních i osobních změn. Skrze vlastní prožitek pak v rámci semináře vytváříme praktická vodítka pro to jak zvládat obtíže spojené s problematikou úzkosti. Seminář je otevřený, tzn. je určen i pro ty, kteří se neúčastnili předchozího.

Co se na semináři dozvíte

 • Jak pracovat s úzkostí a strachem, coby jedním ze základních existenciálů
 • Jak využít úzkosti ze smrti k rozkrytí smyslu našich denních strachů a obav
 • Jak vypadá analytický přístup ke smrti podle daseinsanalýzy
 • Nejčastější strategie vyhýbání faktu umírání a jejich dopad na naše každodenní životy
 • Průběh posledních stádií života u umírajících
 • Stádia prožívání ztráty blízké osoby u pozůstalých
 • Strategie vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby
 • Jak vypadá průběh smrti z fyziologického i spirituálního pohledu

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

 • Daseinsanalýza I. Autenticita – Seminář o Bytí sám sebou

Profil lektora

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph. D. vystudoval sociologii a masovou komunikaci na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK. Má za sebou úplné daseisnanalytické vzdělání  i výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi, působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede daseinsanalytické výcviky  a je odborným asistentem na PVŠPS. Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut pro závislé na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v denním stacionáři Sananim.


Zpět