Daseinsanalýza a psychoanalýza IV. (Cyklus 10 setkání) 27 volných míst

_
s
Cena: 3 000 Kč i Cena za 10 setkání
Snížená cena 2 500 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Petr Kouba, PhD.

Termín Termíny přednášek: 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6. 2023 - vždy 18.00-20.00
Místo konání online  

Cena za 10 setkání

Popis semináře

Heidegger a Freud – dva myslitelé, kteří zásadním způsobem ovlivnili intelektuální a kulturní klima 20 století. Jejich „zmeškané setkání“ inspirovalo celou řadu autorů (od Medarda Bosse, přes Giona Condraua až po Alici Holzhey-Kunz) a dodnes nás nepřestává nutit k zamyšlení. Cílem tohoto semináře je znovu promýšlet pole, které setkání Heideggera s Freudem otevírá.

Po metodologické přípravě, kterou jsme provedli v předchozích kurzech, se zaměříme na jednotlivé kazuistiky, kterými Freud ilustruje základní tematické okruhy psychoanalýzy. To nám umožní lépe pochopit základní klinické fenomény a metodologické principy, s nimiž psychoanalýza pracuje. Kromě toho se budeme snažit o fenomenologickou kritiku a reinterpretaci Freudových kasuistik. Případy Dory a dalších hysterických pacientek, analýza malého Hanse, chorobopis krysího muže, kasuistika vlčího muže a ve finále případ soudce Schrebera, to budou příběhy, které se společně pokusíme vyložit a pochopit. Na těchto příbězích se pokusíme ukázat potenciál i limity freudovské psychoanalýzy, abychom tím zároveň nastavili zrcadlo daseinsanalýze, která má k celé řadě témat nesplacený dluh. To platí jak pro genderovou tematiku a otázku sexuální diference, tak pro oblast vývojové psychologie. Kritická konfrontace s Freudovými kazuistikami by měla daseinsanalýze otevřít přístup k těmto tématům a nastínit možnost, jak plně využít její vlastní výkladové postupy, jež se odvíjejí od fenoménu prožívané tělesnosti (Leiblichkeit).    

Navzdory konceptuálním otázkám je ovšem třeba mít na paměti jedinečnost každého případu zachyceného ve Freudových kazuistikách. Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele, že za každou kazuistikou stojí utrpení konkrétního člověka. Jen tak se můžeme vyhnout nebezpečí filosofické četby Freuda, jež zapomíná na diskurzivní specifičnost psychoanalýzy. Jelikož se toto nebezpečí nevyhnulo ani Heideggerovi a jeho následovníkům, musíme si systematicky připomínat diskurzivní propast, která odděluje filosofii od psychoterapie. Jen za této podmínky může být naše snaha o fenomenologickou revizi psychoanalytické teorie a praxe skutečně přínosná.

Začátek kurzu: 23. února, dále se bude konat každé dva týdny vždy ve čtvrtek od 18 – 20 hodin.

Termíny setkání: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6. 2023.

Kurz bude probíhat pouze online formou.

Předpoklady zápisu do kurzu: kurz je vhodný pro začátečníky, frekventanty daseinsanalytického výcviku, zájemce o získání speciální daseinsanalytické teorie, pokračující studenty a studentky i praktikující psychoterapeuty a psychoterapeutky. Přihlásit se lze nejpozději do první poloviny 10 setkání.

Podmínky absolvování kurzu: aktivní účast na seminářích (zapnutá kamera, ochota vést diskusi), četba probírané literatury, v případě pasivní účasti vypracování seminární práce.

 

Profil lektora

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).


Zpět