Daseinsanalýza a psychoanalýza II. (Cyklus 10 setkání) 19 volných míst

_
s
Cena: 2 500 Kč i Cena za 10 setkání
Snížená cena 2 500 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Petr Kouba, PhD.

Termín Termíny přednášek: 3/3; 17/3; 31/3; 14/4; 28/4; 12/5; 26/5; 9/6; 16/6; 23/6 2022 - vždy 18.00-20.00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, Háje.  

Cena za 10 setkání

Popis semináře

Heidegger a Freud – dva myslitelé, kteří zásadním způsobem ovlivnili intelektuální a kulturní klima 20 století. Jejich „zmeškané setkání“ inspirovalo celou řadu autorů (od Medarda Bosse, přes Giona Condraua až po Alici Holzhey-Kunz) a dodnes nás nepřestává nutit k zamyšlení. Cílem tohoto semináře je znovu promýšlet pole, které setkání Heideggera s Freudem otevírá.

Po metodologické přípravě, kterou jsme provedli v rámci kurzu Daseinsanalýza a psychoanalýza, se zaměříme na Freudovy Přednášky k úvodu do psychoanalýzy a Novou řadu přednášek k úvodu do psychoanalýzy. Nepůjde nám ovšem o detailní četbu těchto přednášek. V rámci našich seminářů budeme sledovat spíše jednotlivé kazuistiky, kterými Freud ilustruje základní tematické okruhy psychoanalýzy. To nám jednak umožní lépe pochopit základní klinické fenomény a metodologické principy, s nimiž psychoanalýza pracuje. Spolu s tím se však budeme snažit o fenomenologickou kritiku a reinterpretaci Freudových kasuistik. Naším vodítkem bude původní význam žánru kasuistiky, který byl stanoven v rámci hyppokratovské medicíny. To znamená, že budeme vycházet z jedinečnosti každého případu. Nikdy nebudeme ztrácet ze zřetele, že za každou kasuistikou stojí utrpení konkrétního člověka. Tímto způsobem se chceme vyhnout nebezpečí filosofické četby Freuda, jež zapomíná na diskurzivní specifičnost psychoanalýzy. Jelikož se toto nebezpečí nevyhnulo ani Heideggerovi a jeho následovníkům, musíme si systematicky připomínat diskurzivní propast, která odděluje filosofii od psychoterapie. Jen pak může být naše snaha o fenomenologickou revizi psychoanalytické teorie a praxe skutečně přínosná.

Začátek kurzu: 3. března 2022. Kurz se bude konat každé dva týdny, vždy ve čtvrtek od 18. – 20. hodin. Pouze poslední dva červnové kurzy budou s rozestupem jednoho týdne. Jedná se o deset následujících termínů: 3/3; 17/3; 31/3; 14/4; 28/4; 12/5; 26/5; 9/6; 16/6; 23/6 2022.

Dokud se nezlepší epidemiologická situace, bude kurz probíhat pouze online formou a bude nahráván. Účastníci kurzu získají odkaz ke stažení nahrávek, které budou archivovány v knihovně PVŠPS.

Předpoklady zápisu do kurzu: kurz je vhodný pro začátečníky, pokračující studenty a studentky i praktikující psychoterapeuty a psychoterapeutky.

Podmínky absolvování kurzu: aktivní účast na seminářích a četba probírané literatury. Kurz je zařazen do speciální teorie daseinsanalytického vzdělávání v rozsahu 30h.

Profil lektora

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).


Zpět