Daseinsanalýza a psychoanalýza I. (Cyklus 10 setkání) 14 volných míst

_
s
Cena: 2 500 Kč i Cena za 10 setkání
Snížená cena 2 500 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Petr Kouba, PhD.

Termín Termíny přednášek: 7/10; 21/10; 4/11; 18/11; 2/12; 16/12 2021; 6/1; 20/1; 3/2; 17/2 2022. - vždy 18.00-20.00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, Háje.  

Cena za 10 setkání

Na seminář se můžete přihlásit ještě nyní dodatečně. K dispozici budete mít nahávky proběhlých seminářů.

Popis semináře

Heidegger a Freud – dva myslitelé, kteří zásadním způsobem ovlivnili intelektuální a kulturní klima 20. století. Jejich „zmeškané setkání“ inspirovalo celou řadu autorů (od Medarda Bosse, přes Giona Condraua až po Alici Holzhey-Kunz) a dodnes nás nepřestává nutit k zamyšlení.

Cílem tohoto semináře, na který bude v letním semestru volně navazovat seminář II., je znovu promýšlet pole, které setkání Heideggera s Freudem otevírá. Vyjdeme přitom od Heideggerovy kritiky Freuda, jež je nastíněna v Zollikoner Seminare. Zajímat nás bude téma otevřenosti, na němž Heideggerovo myšlení stojí, jeho možnosti i jeho limity. Poté se podíváme na základní psychoanalytické pojmy, které Boss interpretuje ve své knize Psychoanalyse und Daseinsanalytik. Po této metodologické přípravě se podíváme na jednotlivé Freudovy kazuistiky, abychom se je pokusili pochopit z fenomenologické perspektivy. Freuda bychom přitom měli vnímat s respektem, který mu právem náleží, tj. jako zakladatele psychoterapeutické diskurzivity, který si zaslouží náš obdiv, i když s ním nemůžeme souhlasit. Jedině za této podmínky má smysl snažit se vykládat jeho klinické postřehy skrze fenomenologické pojmy.

Seminář I. se bude konat každé dva týdny (mimo sváteční dny), vždy ve čtvrtek od 18-20 hodin. Celkem půjde o 10 setkání v zimním semestru: 7/10; 21/10; 4/11; 18/11; 2/12; 16/12 2021; 6/1; 20/1; 3/2; 17/2 2022.

Pokud to epidemiologická situace umožní, bude kurz probíhat v učebně a zároveň i online. V opačném případě bude kurz probíhat pouze online. Kurz bude nahráván a archivován v knihovně PVŠPS, účastníci svým přihlášením vyjadřují souhlas s nahráváním.

Podmínky absolvování kurzu: aktivní účast na seminářích a četba probírané literatury.

V letním semestru 2021/22 (březen-červen) naváže na seminář I. seminář II. Účast na něm nebude podmíněna absolvováním semináře I.

Profil lektora

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).


Zpět